Nieuws

Wat is MOO eigenlijk?

Wat is MOO eigenlijk??! – In de MR-vergadering werd de vraag gesteld wat ‘MOO’ eigenlijk is. Oudere kinderen kwamen thuis en hadden het over MOO in relatie met computergebruik. De oudergeleding van de MR vroeg terecht naar enige toelichting op het gebruik van MOO door de kinderen. Dat gaan we hierbij proberen recht te zetten.

Wat wil het geval? – In het begin van dit schooljaar werden de scholen geconfronteerd met Basispoort. Basispoort is een afspraak van landelijke uitgeverijen van onderwijssoftware. Door Basispoort zou een kind maar één keer hoeven in te loggen om alle programma’s (die de school heeft) te kunnen gebruiken. Het klonk handig, maar het is landelijk eigenlijk rampzalig doordat allerlei programma’s niet meer (goed) werkten. Nog steeds ondervinden scholen in Nederland (na meer dan een half jaar!) nog veel problemen doordat allerlei functies niet gebruikt kunnen worden.

MOOOns netwerk is van Heutink ICT en heet ‘Deklas.nu’. Heutink heeft vanwege de veranderingen via Basispoort ook aanpassingen in hun pakket moeten invoeren. Voor kinderen moest het mogelijk worden individueel in te loggen. Die wijziging is gerealiseerd. Als kinderen nu zelf inloggen komen ze in ‘Mijn Omgeving Online’ en zo zijn we aangekomen bij het begrip ‘MOO’ waar de kinderen mee thuis kwamen. De aanpassing naar individuele kinderen maakt het namelijk mogelijk ook vanuit thuis in te loggen naar MOO.

MOO geeft een aantal mogelijkheden zoals het zelf opmaken van het ‘home’scherm. Daarnaast kent MOO nog een agendafunctie en een nieuwsfunctie. Deze gebruiken we (op dit moment) echter niet. Verder is er een overzichtsscherm beschikbaar waar links in geplaatst kunnen worden naar programma’s die voor school en onderwijs van belang kunnen zijn. Kinderen weten dat hier alleen links staan die met instemming van hun leerkracht geplaatst zijn. Andere links mogen dus niet toegevoegd worden. Omdat Heutink niet echt heeft nagedacht over mogelijkheden voor scholen om daar invloed op te hebben, zijn we bezig daar zelf goed naar te kijken. Meester Reinier checkt deze links bij alle kinderen in deze periode.

Door onze ICT’ers (John Feiken en Reinier Nobel) wordt aangegeven dat MOO op dit ogenblik voor thuis nauwelijks tot geen enkele toegevoegde educatieve waarde heeft. Onderwijskundige software is nog niet vanuit huis beschikbaar. Mogelijk ontstaat die waarde in de toekomst wel. U kunt denken aan huiswerk en thuiswerken, resultaten snel zien en dergelijke. Mocht er op dit gebied iets wijzigen, zullen we u daarvan op de hoogte stellen. Overigens zijn via onze website www.obstheothijssen.nl (media – handige links) allerlei links beschikbaar voor educatieve programma’s.

Kinderen kunnen voor het maken van werkstukken op school (en dus ook thuis via MOO) gebruik maken van zoekmachines als Google. Op school is daar controle op doordat computers zo staan dat ze zichtbaar zijn voor de omgeving. Het is belangrijk te weten dat u zelf thuis MOO moet zien als open verbinding met internet. De veronderstelling dat kinderen via MOO technisch gezien alleen bij schoolprogramma’s zouden kunnen is dus niet juist. MOO vraagt van ouders dezelfde opvoedende benadering als gewoon internet.

MOO kent ook een chatfunctie. Deze functie is alleen actief binnen het schoolnetwerk! Je kunt dus alleen chatten met iemand die aan onze school verbonden is. We hebben ervoor gekozen hier een experimentele fase voor in te bouwen die duurt tot ongeveer half maart. Dan besluiten we of dit experiment verlenging verdient. We hebben hiervoor gekozen omdat chatten een ‘gevoelig’ thema is en we in een besloten (school-) omgeving misschien ook een leereffect kunnen bereiken. We kunnen zaken die zich voordoen snel zelf oppakken en bespreken. Op buitenschoolse chatfuncties hebben we geen zicht en grip, maar mogelijk heeft een leereffect op school positieve gevolgen voor het gebruik van chatmogelijkheden buiten school. Hoe dan ook, over een paar weken wordt in de bovenbouw besproken hoe we hiermee verder gaan. Als uw kind via MOO van deze chatmogelijkheid gebruik maakt thuis, dan is dat nog steeds in de besloten (school-)chatomgeving. Inloggen in MOO thuis heeft dus op dit moment eigenlijk geen toegevoegde waarde. Mocht u het toch willen, dan kan dat via https://moo.nl/Portal/ of www.moo.nl.

We hopen hiermee het e.e.a. te hebben verduidelijkt. U hebt begrepen dat de ontwikkelingen landelijk en ook bij Heutink nog in volle gang zijn, dus is het voor ons voor een deel nog een vraagteken hoe dit zich verder ontwikkelt. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om deze te stellen aan de leerkracht van uw kind.

 

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Deel jouw reactie