Schooltijden

De o.b.s. Theo Thijssen werkt sinds 1 augustus 2012 (na twee jaar voorbereiding) met een continurooster. De schooltijden die daarbij horen zijn:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.15
woensdag: 8.30 – 12.30

Overige informatie m.b.t. schooltijden (bijvoorbeeld vrije dagen en vakanties) kunt u vinden in de schooljaargids en de kalender.