MR

MRDe opvattingen van ouders dienen duidelijk te kunnen doorklinken op diverse niveaus binnen de school. Met dat doel zijn dan ook diverse overlegsituaties ingepast in de structuur en organisatie. Zo ook in de Medezeggenschapsraad. De MR telt tien leden. Vijf leden vertegenwoordigen de ouders, vijf het personeel. Er wordt gesproken over verschillende zaken, zoals het Daltononderwijs, andere onderwijsinhoudelijke zaken als methodes, schoolwerkplan, begroting, vacatures enzovoorts. De raad vergadert eenmaal per maand (kalender). De vergaderingen zijn in principe openbaar. Ouders die hun mening tijdens de MR-vergadering kenbaar willen maken, kunnen aan het begin van elke vergadering gebruik maken van een half uur spreekrecht. Wilt u daarover vooraf contact opnemen met de voorzitter? Agenda’s zijn terug te vinden op het prikbord bij de hoofdingang, waar bovendien de MR-brievenbus hangt.

Naast de MR is er ook nog een Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met voorstellen van het bestuur en zaken die de scholen gemeenschappelijk betreffen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: personeelsbeleidsplan, bestuursformatieplan, verzekeringen.

 

oudergeleding:

Ronald Dinkelman  – voorzitter

Angelique Brink  – lid

Marco Sanders – lid

Winanda Hoegen-Kuiper – lid

personeelgeleding:

Sigrid de Lange-Meinders – secretaris

Stieneke Buunk – lid

Lisette Grondhuis- lid

Pascal Wallinga – lid

Mary Posthumus – penningmeester

U kunt de MR bereiken door te e-mailen naar:  medezeggenschapsraad@obstheothijssen.nl

notulen:

2018-2019

 

2017 – 2018

03-07-2018

03-10-2017

2016 – 2017

Jaarverslag MR 2016-2017
04-07-2017
30-05-2017

28-03-2017
31-01-2017
29-11-2016
20-09-2016