Formulieren

aanvraagformulier extra verlof

Wanneer u voor uw kind extra verlof wilt aanvragen kunt u bijgaand formulier gebruiken. Het is verstandig even goed het tweede blad van het formulier te bekijken om te beoordelen welk verliof wel, dan wel niet door de school verstrekt mag worden. Dat voorkomt misverstanden.

Het formulier vindt u hier: Verzoek-extra-verlof