Nieuws

Plateau integrale kindcentra.

Plateau opent 1e officiële Kindcentrum in Kloosterveen 

Op 10 mei heeft wethouder Maurice Hoogeveen op ludieke wijze het eerste officiële kindcentrum van Plateau geopend. Samen met Jane en Taha, twee kinderen van Het Sterrenschip, rende hij door een papieren wand. Dit onder toeziend oog van genodigden en kinderen die als afvaardiging van Plateau onderwijs en kinderopvang aanwezig waren. De opening stond in het teken van de kinderen. Twee jonge dames verzorgden de muzikale omlijsting en twee anderen spraken de groep genodigden toe. Gezamenlijk namen zij de grote mensen bij de hand om het kindcentrum te bekijken en de jongste kinderen bij de opvang op te halen. Waarna de wethouder zijn openingswoord deed en Kindcentrum Het Sterrenschip officieel opende.

In de afgelopen jaren heeft Plateau een doorgaande leerlijn ontwikkeld waarin kinderen van 0-13jr opvang en onderwijs krijgen. Dit is gerealiseerd op de Alles-in-1-scholen in Peelo, Marsdijk en Kloosterveen. Om klaar te zijn voor de toekomst, waar het aanbieden van onderwijs, opvang en vrije tijd vanuit één doorgaande leerlijn gemeengoed wordt, gaat Plateau ook kinderopvang aanbieden.

Bij een Plateau kindcentrum wordt uitgegaan van een dagprogramma op het gebied van onderwijs, opvang en ontwikkeling van kinderen. Het wordt als één geheel geleid en de medewerkers vormen één team. Het Sterrenschip in de Assense wijk Kloosterveen, is het eerste kindcentrum waar dit daadwerkelijk vorm krijgt. De oplettende kijker heeft ook de nieuwe huisstijl van Plateau waargenomen. De frisse kleuren, ronde stiftletters en een stempel (avatar) met Het Sterrenschip erin kregen lovende woorden van de aanwezigen. Maar bij de kinderen viel vooral Toto, de avatar van Plateau Kinderopvang, in de smaak.

======= voor de redactie ==========

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Moltmaker, p.moltmaker@plateau-assen.nl  Telefoonnummer: 06 50201819

Over Plateau: Plateau is dé primair onderwijsorganisatie voor de 13 openbare basisscholen binnen de gemeente Assen. Dit zijn 11 basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Het Plateau onderwijs wordt verzorgd door ruim 380 personeelsleden voor ongeveer 3750 leerlingen. Er is een breed onderwijsaanbod waarin elke school een eigen profiel heeft, o.a. Dalton, Jenaplan en Ervaringsgericht onderwijs. Door de overname van de Algemene Stichting Kinderopvang Assen is het voor Plateau mogelijk om Plateau kinderopvang op kwalitatief hoog niveau vorm te geven. Er wordt sinds 1991 in de gemeente Assen kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 13 jaar aangeboden. Het betreft 2 kinderdagverblijven, 5 locaties voor buitenschoolse opvang en 8 locaties waar zowel kinderdagopvang als buitenschoolse opvang wordt aangeboden. Er werken 115 medewerkers die dagelijks zo’n 1200 kinderen in de kinderopvang begeleiden. Plateau Openbaar Onderwijs Assen heeft begin dit jaar de naam gewijzigd in Plateau Integrale Kindcentra, dit als opmaat voor de toekomst waarin het Kindcentrum met onderwijs en opvang centraal staat.

Dit bericht heeft 0 reacties

Deel jouw reactie