Nieuws

Parkeren bij school

Samen werken aan de veiligheid van uw kind(eren)

Al geruime tijd is er sprake van een onveilige verkeerssituatie rondom onze school, in de Sluisstraat en Einsteinlaan. Dit is al jaren zo, maar verergert sinds aan het Kanaal parkeren alleen voor vergunninghouders is.
Mensen die in de stad werken kunnen kosteloos in de Sluisstraat en Einsteinlaan parkeren, dit is de dichtstbijzijnde gelegenheid voor gratis parkeren. De verkeerscommissie is in samenwerking met de buurtbewoners en gemeente aan het bekijken of er mogelijkheden zijn om deze situatie te wijzigen.

Echter denken wij dat we ook samen met u, ouders, veel kunnen verbeteren aan de onveilige verkeerssituatie rondom onze school.

Fietsen en lopen is gezond! We willen u daarom ook vragen om zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan. Maar als het echt nodig is om uw kind met de auto naar school te brengen, wordt u verzocht om steeds rekening te blijven houden met het feit dat de school vooral bedoeld is voor alle kinderen. Zij moeten in elk geval zo veilig mogelijk de school kunnen bereiken en weer naar huis kunnen gaan.

Op bijgaande plattegrond kunt u de parkeervoorzieningen duidelijk herkennen. We willen u erop attenderen dat er achter de parkeerplaatsen van de BSO een gele doorgetrokken streep staat. Dit houdt in dat zelfs het stilstaan met een voertuig verboden is. Naast het feit dat dit verboden is, is het lastig voor de mensen van de BSO om de busjes tussen de auto’s te manoeuvreren.

In de herfstvakantie is er een zebrapad geplaatst bij de oversteekplaats van de Troelstralaan. Ook dit zal helpen de veiligheid van de kinderen te vergroten. We willen u vragen om uw kind te leren hoe zij moeten oversteken op een zebrapad. Belangrijk is dat uw kind stopt voor de boordsteen en wacht tot al het naderende rijverkeer is voorbijgereden of gestopt. Uw kind maakt oogcontact met eventuele weggebruikers . Daarna stapt uw kind recht over en kijkt afwisselend links en rechts.
Deze regels zullen we ook tijdens de verkeerslessen op school bespreken.

We willen u erop wijzen dat er de komende tijd handhaving van wetsregels zal plaatsvinden in de schoolomgeving.

We hopen op uw medewerking.

Met vriendelijke groet, De verkeerspleincommissie

20151029_161633

Dit bericht heeft 0 reacties

Deel jouw reactie