Overig

Hoe bestrijd ik hoofdluis? Klik hier: hoofdluisbestrijding

De o.b.s. Theo Thijssen heeft voor de voor- en naschoolse opvang een nauw contact ontwikkeld met de Aska. tegenover de school (in de pabo) heeft de Aska een plek gevonden dichtbij de school. Wilt u meer weten over de mogelijkheden die de Aska biedt, dan kunt u dat lezen in de  ASKA bso folder

Jaarlijks worden er ouderenquêtes gehouden. Drie jaren betreft het onze eigen schoolenquête  en het vierde jaar een externe enquête van Scholen met Succes. De resultaten van de school enquêtes  kunt u terug vinden in de schooljaargids die u jaarlijks op de eerste schooldag van ons ontvangt. De externe ouderenquête 2014 is daarvoor te omvangrijk en staat daarom hier: 141204 enquete oudertevredenheid