Nieuws

voorstelling stoplicht 1-2

OOp woensdag 8 januari zijn alle kinderen van de groepen 1 en 2 naar de voorstelling ‘Stoplicht’ geweest. Dit stoplicht of ook wel verkeerslicht, was het groene lichtje kwijt. Hierdoor gebeurden er allerlei ongelukken waarbij de ambulance, de politie en de brandweer moesten komen helpen.

Daarom gingen ‘rood’ en ‘oranje’ maar op zoek naar een nieuwe ‘groen’. Alle kinderen mochten mee doen met de sollicitatieprocedure. Ze leerden een werkvers dat ze moesten opzeggen:

Ik ben rood en ik zeg stop, oranje is de rem er op

Kijk goed naar ons, dat moet je doen

Alleen maar rijden bij het lichtje groen

Twee kinderen mochten daarna het groene licht weer laten branden zodat het weer veilig was op de weg.

 

nieuwe voorzitter MR: Anita Maas

OLYMPUS DIGITAL CAMERAIn de afgelopen maand is Anita Maas gekozen als nieuwe voorzitter van de MR. Natuurlijk zijn er al veel mensen die haar kennen, toch leek het een goed moment om Jan Houwing te vragen voor een interview met haar. Jan zei als altijd enthousiast: “Ja, natuurlijk!”.

‘Je krijgt veel energie en inspiratie van elkaar’

De aanhef van dit verhaal is zeker van toepassing op Anita Maas (42), de onlangs aangestelde nieuwe voorzitter van de medezeggenschapsraad van de o.b.s. Theo Thijssen. Energie en inspiratie lopen als een rode draad door het leven van Anita.

Een introductie van Anita is haast overbodig, want Anita heeft zich op de school als een echte bezige bij opgeworpen sinds haar kinderen Luca en Robin dagelijks onze school bezoeken. Voor mij is Anita ook zeker geen onbekende. Tijdens mijn ‘laatste jaren’ als leerkracht trof ik haar bijna dagelijks in de school aan om met allerlei hand- en spandiensten haar steeds meer aangroeiend steentje bij te dragen. Ik heb onder andere samen met haar een aantal taken op remedial teaching gebied mogen uitvoeren. De samenwerking verliep in mijn ogen vlekkeloos. Anita maakte een professionele en voor kinderen aangename indruk.

Het gesprek tussen mij en Anita verloopt mede door die herkenning, maar zeker ook door het open karakter van Anita gemoedelijk. Het introductieverhaal is herkenbaar en roept bewondering op vanwege de genoemde energie en inspiratie die men volgens Anita van elkaar opdoet:

“Leerkrachten steken ook in hun vrije tijd altijd heel veel energie in de school. Er ontstaan altijd veel nieuwe ideeën. We krijgen daardoor altijd inspiratie van elkaar”, zegt Anita.

Anita vertelt weloverwogen en op een prettige wijze over ‘haar schoolcarrière’ op de o.b.s. Theo Thijssen. Er werd meteen een beroep op haar gedaan toen haar oudste zoon Luca (nu groep 8) op de school in groep 2 werd aangemeld. Vervolgens werd ze vrijwilligster om Juf Tineke bij de remedial teaching werkzaamheden te ondersteunen. Anita is in het bezit van het PABO-diploma en is daarom bevoegd om les te geven. Daarom was het niet verwonderlijk dat de functie vrijwilligster ingeruild werd door die van onderwijsassistente. Anita fungeerde ook een periode als coördinator van de overblijfcommissie en ze had zitting in de Sinterklaascommissie. Voor haar toetreding tot de medezeggenschapsraad zetelde ze in de commissie van het invoeren van andere schooltijden. “O ja, ik ben op school ook nog een keer Paashaas geweest”, haast ze zich nog om te zeggen. “Dat vond ik wel zo grappig om te doen! En ik mocht ook een keer met het volleybalteam van de o.b.s. Theo Thijssen meedoen. Dat was ook een prachtige ervaring”.

De komende jaren wil Anita zich met veel energie en inspiratie op haar taak als voorzitter van de medezeggenschapsraad richten. Naast het uitvoeren van alle bij een voorzitter behorende taken hoopt Anita vooral dat de ouders beseffen dat de medezeggenschapsraad een open karakter behoort te hebben. “Ik denk dat het belangrijk is dat men weet wat er binnen de medezeggenschapsraad gebeurt, dat er meer naar buiten komt en dat de besproken en besloten zaken bij de ouders daarna gaan leven. De ouders moeten ervan op de hoogte zijn dat er dingen mogen veranderen. De ouders moeten weten dat ze altijd, voor wat voor zaken dan ook, bij de medezeggenschapsraad terecht kunnen”.

Anita is ervan overtuigd dat de ouders van de leerlingen op onze school enorm gemotiveerd zijn om mee te denken en er positieve energie in willen steken. “Ik vond het bijvoorbeeld verheugend en heel bijzonder om te constateren dat er vorig jaar op de grote bijeenkomst in het kader van andere schooltijden zoveel ouders aanwezig waren. Voor mij was dat alweer een bewijs dat de betrokkenheid van de ouders op deze school heel groot is”.

Anita blaast tijdens ons gesprek voortdurend de loftrompet over de o.b.s. Theo Thijssen. Vanaf het moment dat oudste zoon Luca werd aangemeld is ze zeer enthousiast over de school. “Ik ben in alle opzichten blij met deze school. Ik voelde me meteen betrokken en het klikte goed met de leerkrachten. Ik heb me hier altijd heel welkom gevoeld. De o.b.s. Theo Thijssen is voor mijn gevoel een heel bijzondere school. Je hebt hier een mengeling van kinderen uit verschillende milieus. Dat vind ik ook voor de kinderen een bijzonder goede zaak. Ook in maatschappelijk opzicht. Hier maakt iedereen deel uit van een heel gemengde groep”.

Anita zegt een druk bestaan te hebben. Ze doet mee aan het cabaret van haar werkgever de NAM en haar talentvolle bij ACV voetballende zoons Luca en Robin nemen uiteraard ook de nodige tijd in beslag. Robin traint zelfs bij de jeugd van FC Groningen. “Vanmiddag heeft hij een toernooi bij SC Cambuur in Leeuwarden. Dan moet ik natuurlijk wel mee”, lacht ze.

Anita praat honderduit en komt ten slotte toch weer bij de aanhef van dit verhaal uit. “Als je maar energie kunt tanken en inspiratie kunt putten, dan ben je tot veel in staat.”

nieuwe website o.b.s. Theo Thijssen

nieuwe website o.b.s. Theo Thijssen

theothijssen-logoAchter de schermen is de afgelopen maanden (samen met Jeroen Onstenk van Feeny) hard gewerkt aan een nieuwe website. Er is een keus gemaakt voor een nieuwe website omdat de ontwikkelingen niet stil staan en we in de oude website die ontwikkelingen niet konden inpassen.

Met deze nieuwe website hopen we als school klaar te zijn voor allerlei nieuwe ontwikkelingen. U kunt daarbij denken aan:

Een kalender die (de gekozen groepen) automatisch synchroniseert met uw smartphone als u dat wenst. In elk geval staat de meest actuele kalender altijd op de website en de eerst-komende activiteiten staan op veel plaatsen op de website te zien en zijn daardoor bijna niet te missen. De gele kalender heeft daarmee logischerwijs z’n langste tijd gehad.

Een digitale nieuwsbrief zorgt ervoor dat de Infothijs niet langer via een PDF-bestandje bij u terecht komt. U kunt dit bestand namelijk direct openen, zoals dat bij digitale nieuwsbrieven gebruikelijk is. Vanzelfsprekend is de nieuwsbrief gevuld met nieuws dat ook op de website te vinden is, maar mogelijk zijn er ook aanvullingen. U heeft alle actualiteiten van de afgelopen periode snel en overzichtelijk op een rijtje. We hebben ons adressenbestand gebruikt om uw e-mailgegevens in te voeren. U kunt dit zelf verder beheren via de website.

Verder zijn er links met de facebookpagina (o.b.s. Theo Thijssen Assen) van school en twitter (obsTT).

Natuurlijk kunt u onverminderd alle informatie die in het verleden ook op de website stond terug vinden. Misschien is het hier en daar even wennen en dus zoeken, maar als u de weg kwijt bent, kunt u via een klik op het schoollogo weer terug naar de homepage, altijd gemakkelijk om te weten.

We denken dat we aan heel veel hebben gedacht en hopen dat het zo goed mogelijk is gelukt alles opnieuw in te voeren. Maar het is natuurlijk denkbaar dat er nog iets ontbreekt of verkeerd zit. Mocht u iets ontdekken, dan kunt u ons dat natuurlijk laten weten via dir@obstheothijssen.nl Alvast bedankt en veel leesplezier.

kerstmaaltijd 2013

Met veel plezier kijken we terug op de Kerstmaaltijd van afgelopen woensdag. Mede dankzij het draaiorgel van meneer Hulshof en het licht en geluid van Ruud Franken was de sfeer op het plein erg gezellig. Ook in de klassen was het weer erg gezellig en er waren weer heerlijke gerechten klaargemaakt. Iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt: hartelijk bedankt!

Ook dit jaar hadden we weer een inzamelingsactie voor de voedselbank. Die hebben onze hulp dit jaar harder nodig dan ooit. We hebben in totaal ruim veertig goed gevulde dozen weg te brengen. Ook de kwaliteit van de ingezamelde spullen is dit jaar zeer hoog. De voedselbank is hier dan ook erg blij mee.

We wensen iedereen een heel fijne Kerstvakantie en een gelukkig 2014!- De Kerstcommissie

het schoolplein en parkeren bij school

het schoolplein en parkeren bij school

zoen en zoefparkeren

Nu het weer koud is valt het ons op dat meer ouders met de auto naar school komen. Wij vragen uw medewerking om de schoolomgeving zo veilig mogelijk te houden. Dit doet u door op de Einsteinlaan zoveel mogelijk links te parkeren, langs de kant van de weg. Let op: het is verboden te parkeren in de bocht van de Einsteinlaan, vlakbij het fietspad. Dit is te zien aan de witte en gele strepen die op de straat en op de stoep staan. Hier toch parkeren zorgt voor verkeersoverlast en onveilige situaties. Daarnaast kan het u natuurlijk een boete opleveren. Door netjes te parkeren en rekening te houden met elkaar draagt u bij aan veiliger verkeer rond de school, voor al onze kinderen! Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

schoolplein

Zoals u kon lezen in de Infothijs van oktober, is de verkeerspleincommissie druk bezig met de inrichting van het schoolplein. Uit een gesprek met de gemeente is gebleken dat de gemeente Assen geen enkel budget heeft voor speeltoestellen. Dit betekent dat we op zoek zijn naar andere mogelijkheden, zoals sponsoring. Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat het Bewonersoverleg Lariks inmiddels een bedrag ter beschikking heeft gesteld. De aanvraag voor het verkeersplein is ook gedaan, deze zal naar verwachting begin volgend jaar gerealiseerd worden. Hiervoor komt een subsidie van de provincie Drenthe beschikbaar. Wij zullen nog meer fondsen aanschrijven. Hebt u nog een goed idee voor een fonds of sponsor? Dat horen wij graag! U kunt contact opnemen met Lisette Grondhuis of Dewie Nout.

Met vriendelijke groet, de Verkeerspleincommissie

gevonden voorwerpen

Op de laatste woensdag van de maand kunt u even een kijkje nemen tussen de dan uitgestalde gevonden voorwerpen. Direct daarna worden de overgebleven spullen verwijderd. Ze gaan dan naar een goed doel of eventueel in de container. Waardevolle voorwerpen (horloges, sleutels e.d.) worden wel door Janno bewaard.

zin en vooral onzin van de citotoetsen

zin en vooral onzin van de citotoetsen

citoToetsengekte, toetsterreur. Veel schooldirecteuren hebben er wel een eigen term voor: de hoeveelheid taal en rekentoetsen die kinderen vanaf hun zesde jaar over zich heen krijgen. Volgend jaar komt er zelfs een verplichte eindtoets op alle basisscholen. En ook in het voortgezet onderwijs komen er nieuwe verplichte testen bij. Steeds is er 1 commercieel bedrijf dat ze mag maken en leveren: Cito BV. Henk van der Aa over de ‘Citoïsering’ van ons onderwijs. Hoe Nederland verslaafd raakte aan toetsen, spreadsheets en harde cijfers.

Wilt u dat ook eens van een ander horen? Kijk naar de Brandpuntuitzending van zondag 24 november 2013.

onderwijsraad: Overheid heeft tunnelvisie op onderwijs

De verantwoordelijken voor het onderwijsbeleid in Nederland kunnen achteraf echt niet meer stellen dat er niet gewaarschuwd is voor de verschraling van het onderwijs. De eenzijdige focus op opbrengsten leidt duidelijk niet zo maar tot kwalitatief beter onderwijs. En dat is wat onderwijsgevenden allang weten. Hieronder een actueel advies van de onderwijsraad die meldt dat de overheid een tunnelvisie op onderwijs heeft.

tunnel-300x200Het Nederlandse onderwijs doet het goed vergeleken met dat in andere landen. De regering heeft echter oogkleppen op, waardoor er geen zicht is op risico’s die de kwaliteit kunnen aantasten. Dat blijkt uit het advies Een smalle kijk op onderwijskwaliteit van de Onderwijsraad.

De raad signaleert dat er te weinig visie is op wat het onderwijs leerlingen moet bijbrengen. Zo is de aandacht eenzijdig gericht op meetbare doelen, vooral op het verhogen van taal- en rekenprestaties, wat volgens de Onderwijsraad ten koste gaat van bijvoorbeeld algemene vorming. Ook hebben scholen door prestatieverhogende maatregelen onvoldoende ruimte om eigen accenten te leggen of om te vernieuwen.

Bovendien staat volgens de Onderwijsraad ‘de eigenwaarde van leerlingen die niet goed presteren op basisvaardigheden, onder druk’. Daarbij noemt de raad het vroege keuzemoment voor vmbo, havo of vwo, dat de cognitieve verschillen tussen jongeren van verschillende sociale achtergronden benadrukt en de Onderwijsraad geeft de regering drie adviezen:

1.Maak brede kwaliteit inzichtelijk: er moeten indicatoren komen voor de opbrengsten van brede vakken, zoals geschiedenis, economie, filosofie en cultuureducatie, en ook voor onder andere burgerschapsvorming.

2.Stuur centraal op hoofdlijnen en geef scholen meer ruimte voor onderwijsinhoud. Dit vergt meer kennis van bestuurders, schoolleiders en leraren.

3.Zorg voor meer waardering van niet-cognitieve capaciteiten: de samenleving heeft ook behoefte aan creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerking, culturele en morele sensitiviteit, zorgzaamheid en vakmanschap.

Lees smalle kijk op onderwijskwaliteit