Nieuws

nieuwe voorzitter MR: Anita Maas

OLYMPUS DIGITAL CAMERAIn de afgelopen maand is Anita Maas gekozen als nieuwe voorzitter van de MR. Natuurlijk zijn er al veel mensen die haar kennen, toch leek het een goed moment om Jan Houwing te vragen voor een interview met haar. Jan zei als altijd enthousiast: “Ja, natuurlijk!”.

‘Je krijgt veel energie en inspiratie van elkaar’

De aanhef van dit verhaal is zeker van toepassing op Anita Maas (42), de onlangs aangestelde nieuwe voorzitter van de medezeggenschapsraad van de o.b.s. Theo Thijssen. Energie en inspiratie lopen als een rode draad door het leven van Anita.

Een introductie van Anita is haast overbodig, want Anita heeft zich op de school als een echte bezige bij opgeworpen sinds haar kinderen Luca en Robin dagelijks onze school bezoeken. Voor mij is Anita ook zeker geen onbekende. Tijdens mijn ‘laatste jaren’ als leerkracht trof ik haar bijna dagelijks in de school aan om met allerlei hand- en spandiensten haar steeds meer aangroeiend steentje bij te dragen. Ik heb onder andere samen met haar een aantal taken op remedial teaching gebied mogen uitvoeren. De samenwerking verliep in mijn ogen vlekkeloos. Anita maakte een professionele en voor kinderen aangename indruk.

Het gesprek tussen mij en Anita verloopt mede door die herkenning, maar zeker ook door het open karakter van Anita gemoedelijk. Het introductieverhaal is herkenbaar en roept bewondering op vanwege de genoemde energie en inspiratie die men volgens Anita van elkaar opdoet:

“Leerkrachten steken ook in hun vrije tijd altijd heel veel energie in de school. Er ontstaan altijd veel nieuwe ideeën. We krijgen daardoor altijd inspiratie van elkaar”, zegt Anita.

Anita vertelt weloverwogen en op een prettige wijze over ‘haar schoolcarrière’ op de o.b.s. Theo Thijssen. Er werd meteen een beroep op haar gedaan toen haar oudste zoon Luca (nu groep 8) op de school in groep 2 werd aangemeld. Vervolgens werd ze vrijwilligster om Juf Tineke bij de remedial teaching werkzaamheden te ondersteunen. Anita is in het bezit van het PABO-diploma en is daarom bevoegd om les te geven. Daarom was het niet verwonderlijk dat de functie vrijwilligster ingeruild werd door die van onderwijsassistente. Anita fungeerde ook een periode als coördinator van de overblijfcommissie en ze had zitting in de Sinterklaascommissie. Voor haar toetreding tot de medezeggenschapsraad zetelde ze in de commissie van het invoeren van andere schooltijden. “O ja, ik ben op school ook nog een keer Paashaas geweest”, haast ze zich nog om te zeggen. “Dat vond ik wel zo grappig om te doen! En ik mocht ook een keer met het volleybalteam van de o.b.s. Theo Thijssen meedoen. Dat was ook een prachtige ervaring”.

De komende jaren wil Anita zich met veel energie en inspiratie op haar taak als voorzitter van de medezeggenschapsraad richten. Naast het uitvoeren van alle bij een voorzitter behorende taken hoopt Anita vooral dat de ouders beseffen dat de medezeggenschapsraad een open karakter behoort te hebben. “Ik denk dat het belangrijk is dat men weet wat er binnen de medezeggenschapsraad gebeurt, dat er meer naar buiten komt en dat de besproken en besloten zaken bij de ouders daarna gaan leven. De ouders moeten ervan op de hoogte zijn dat er dingen mogen veranderen. De ouders moeten weten dat ze altijd, voor wat voor zaken dan ook, bij de medezeggenschapsraad terecht kunnen”.

Anita is ervan overtuigd dat de ouders van de leerlingen op onze school enorm gemotiveerd zijn om mee te denken en er positieve energie in willen steken. “Ik vond het bijvoorbeeld verheugend en heel bijzonder om te constateren dat er vorig jaar op de grote bijeenkomst in het kader van andere schooltijden zoveel ouders aanwezig waren. Voor mij was dat alweer een bewijs dat de betrokkenheid van de ouders op deze school heel groot is”.

Anita blaast tijdens ons gesprek voortdurend de loftrompet over de o.b.s. Theo Thijssen. Vanaf het moment dat oudste zoon Luca werd aangemeld is ze zeer enthousiast over de school. “Ik ben in alle opzichten blij met deze school. Ik voelde me meteen betrokken en het klikte goed met de leerkrachten. Ik heb me hier altijd heel welkom gevoeld. De o.b.s. Theo Thijssen is voor mijn gevoel een heel bijzondere school. Je hebt hier een mengeling van kinderen uit verschillende milieus. Dat vind ik ook voor de kinderen een bijzonder goede zaak. Ook in maatschappelijk opzicht. Hier maakt iedereen deel uit van een heel gemengde groep”.

Anita zegt een druk bestaan te hebben. Ze doet mee aan het cabaret van haar werkgever de NAM en haar talentvolle bij ACV voetballende zoons Luca en Robin nemen uiteraard ook de nodige tijd in beslag. Robin traint zelfs bij de jeugd van FC Groningen. “Vanmiddag heeft hij een toernooi bij SC Cambuur in Leeuwarden. Dan moet ik natuurlijk wel mee”, lacht ze.

Anita praat honderduit en komt ten slotte toch weer bij de aanhef van dit verhaal uit. “Als je maar energie kunt tanken en inspiratie kunt putten, dan ben je tot veel in staat.”

Dit bericht heeft 0 reacties

Deel jouw reactie