Historie

Geschiedenis school 1890-1990

Op 1 april 1990 bestond de school 100 jaar. Ter gelegenheid daarvan is een brochure gemaakt over die periode. Deze brochure is hier bij gevoegd.

100 jaar obsTT (1890-1990)

Theo Thijssen

Theo Thijssen (1879-1943)

Theo-ThijssenTheodorus Johannes Thijssen werd op 16 juni 1879 als oudste van zeven kinderen in de Amsterdamse Jordaan geboren, waar zijn vader een schoenwinkeltje had. Van 1898 tot 1921 was hij onderwijzer in Amsterdam, van 1921 tot 1939 bezoldigd bestuurder van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers, van 1933 tot 1940 lid van de Tweede Kamer en van 1935 tot 1941 lid van de Amsterdamse gemeenteraad, beide voor de SDAP. Hij overleed op 23 december 1943
Theo Thijssen is vooral bekend geworden als schrijver van de roman Kees de Jongen (1923), over de fantasiewereld van een twaalfjarig Amsterdams jongetje. Daarnaast schreef hij Barend Wels ( 1908), een roman over een pedante beginnend onderwijzer; Jongensdagen (1909), een kinderboek over de wederwaardigheden van een paar gewone Amsterdamse jongens; Schoolland (1925) en De gelukkige klas (1926), vervolgromans in de vorm van een dagboek van een onderwijzer; Het grijze Kind (1927), een roman over een klein-burgerlijk gezin gezien door de ogen van een kind met de blik van een volwassene; Het taaie ongerief (1932), een roman over de universele kledingellende van kinderen (en volwassenen). Korte verhalen werden gebundeld in Egeltje (1929) en Een bonte bundel (1935). In 1941 verscheen In de ochtend van het leven , Thijssen’s jeugdherinneringen.

Simon Carmiggelt over Kees de Jongen :
“Er bestaat naar mijn eigenzinnige, doch niet te schokken, overtuiging in de Nederlandse letterkunde geen treffender en geestiger beschrijving van de bonte denkwereld van een gezonde, bona fide jongen, dan Theo Thijssen in Kees de Jongen heeft gegeven. Wat mij betreft is dit kostelijke, vaak herlezen boek een liefde voor het leven”.

Theo Thijssen Museum

Het museum is gevestigd op de benedenverdieping van het geboortehuis van Theo Thijssen, in het hart van de Amsterdamse Jordaan: in de schaduw van de Westertoren en schuin tegenover het Anne Frank Huis. In het kleine maar gezellige museum wordt de tijd van Theo Thijssen weer tot leven gebracht via foto’s tekeningen, boeken, tijdschriften, brieven, handschriften, documenten en enkele persoonlijke bezittingen van Theo Thijssen, zoals: een boekenkast, gemaakt door zijn vriend Jan Mens, een tafel, vier stoelen en een wandelstok. Bovendien is er een videoprogramma van 20 minuten te zien, waarin mensen die hem kenden hun mening vertellen. Naast de vaste opstelling, waarin een algemeen overzicht wordt gegeven van Thijssens leven en werk, zijn er wisselende tentoonstellingen over specifieke onderwerpen en thema’s, die direct of indirect verbonden zijn met Thijssen: zijn favoriete kinderboeken, zijn eigen boeken, het dagelijks leven in de Jordaan rond 1900, het onderwijs in Thijssens tijd, de kledingellende die van alle tijden is, enzovoort.
Het museum huisvest ook een kleine gespecialiseerde boekhandel, waarin uitgaven van en over Thijssen worden verkocht, antiquarische uitgaven van zijn romans, boeken van aanverwante auteurs, publicaties over de Jordaan en prentbriefkaarten.

adres: Eerste Leliedwarsstraat 16
1015 TA Amsterdam, telefoon 020-4207119

Videoproductie 1993

In 1993 is er een videoproductie van ons daltononderwijs gemaakt door Willy Middel (Middelvision) onder de naam “een daltonschool in Assen”. Deze videoband werd door heel Nederland verspreid en was daardoor beschikbaar op tal van andere scholen, bij schoolbegeleiders en opleidingen. Maar ook veel bibliotheken hebben deze video indertijd in de schappen gehad.

Drentse onderwijsprijs

In december 2008 werd bekend dat de o.b.s. Theo Thijssen de Drentse onderwijsprijs had gewonnen. Hieronder vindt u een verslag van uitreiking en het oordeel van de jury.

Drentse onderwijsprijs 2008

Impressie van 125 jaar o.b.s. Theo Thijssen

2015 reunieIn 2015 heeft de reüniecommissie ervoor gezorgd dat er een reünie was wegens ons 125-jarig bestaan. Marla Hendriks, lid van die commissie, heeft daarbij deze impressie gemaakt.