Nieuws

Gespreksgroep kinderen in echtscheidingssituaties

brede schoolIn het schooljaar 2014-2015 kunnen kinderen in groep 6,7 en 8, van wie de ouders gescheiden zijn, meedoen aan een gespreksgroep van kinderen in dezelfde situatie.

Scheiden is voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis. Kinderen kunnen er baat bij hebben om met elkaar te praten over wat het voor hen betekent dat hun ouders gescheiden zijn. In de gespreksgroepen die al gehouden zijn hebben we veel positieve ervaringen opgedaan.

Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Het is een initiatief van de Brede school en het Centrum voor Jeugd en Gezin in Assen. De groep komt op donderdagmiddag na schooltijd 8 keer bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten gaan de kinderen met elkaar in gesprek en op een creatieve manier aan het werk. Vooraf wordt er een ouderbijeenkomst georganiseerd voor de ouders van de kinderen die mee gaan doen. Op deze bijeenkomst ontvangen de ouders inhoudelijke informatie over de gespreksgroep.

Er kunnen maximaal 8 kinderen deelnemen aan de gespreksgroep. De kinderen die als eerst worden aangemeld komen in aanmerking. Bij meer aanmeldingen wordt er een wachtlijst aangemaakt en wordt gekeken of we in de toekomst nogmaals een gesprekgroep kunnen aanbieden. De begeleider van de gespreksgroepen is Hanneke Nienhuis.

Als  kinderen mee willen doen dan kunnen ouders hun kinderen inschrijven via het aanmeldformulier, verkrijgbaar via de intern begeleiders op school. Het is van belang dat beide ouders achter de inschrijving staan. Voor meer informatie: Hanneke Nienhuis (06 53191685, na 16.00 uur) of de intern begeleider, Met vriendelijke groet,  Brede School en Centrum voor Jeugd en Gezin Assen

 

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Deel jouw reactie