Nieuws van School

Wat het lieveheersbeestje hoorde

lieveheersbeestje 15Op 6 maart hebben de kinderen van groep 1/2 les gehad van een docent van het ICO. Deze les stond in het teken van het boek ‘Wat het lieveheersbeestje hoorde’. Dit boek hebben de juffen al enkele keren in de klas voorgelezen. Onder begeleiding van de docent hebben de kinderen gezamenlijk een boerderij gebouwd. De boerderij werd gebouwd op een speelkleed. Boven het kleed hing een camera die het speelkleed van bovenaf heeft gefilmd. Dit beeld werd geprojecteerd op een scherm. De leerlingen bekeken de boerderij op het scherm vanuit het bovenaanzicht en vergeleken dit met het zijaanzicht. Na het bouwen van de boerderij werd er stilgestaan bij de verschillende dieren die op de boerderij leven. In de klas zijn wij bezig met het maken van een gezamenlijk kunstwerk voor een tentoonstelling. Het kunstwerk bestaat uit boerderijdieren die gemaakt worden door alle kinderen van groep 1 en 2.  Ons kunstwerk kunt u na de meivakantie bewonderen in de Nieuwe Kolk.

Asser voorleeskampoenschap

IMG-20140312-WA0000Een bericht van Celeste: Ik deed mee aan de voorleeswedstrijd. Het was echt heel leuk maar jammer genoeg ben ik niet door naar de volgende ronde maar ik heb mijn best gedaan en ik ben trots op mijzelf dat ik zo ver ben gekomen. Nu gaan mijn supporters wat zeggen:

Esmee: Ik vond het heel goed van Celeste. Ze sprak goed en ze deed goeie stemmetjes ook al mocht dat helemaal niet. Het was wel heel gezellig en dat vond ik leuk

Kaltrina: Ik vond dat ze duidelijk sprak en het was een leuk en grappig boek en je hebt goed de stemmetjes gedaan.Ze keek ook goed in de zaal en gewoon een gezellig boek en ik zal het zeker ook een keer willen lezen!

Sofie: Ik vond het duidelijk, ze had een goede stem, ze gebruikte geen gebaren en dat moest ook niet. Dus ik vind dat Celeste gewoon door moet !!!!!

Shana: Ik vond dat Celeste het goed deed en een mooi en grappig boek had en verder vond ik het zeker leuk.

juf Heleen: Celeste je hebt het echt goed gedaan en je goed aan de voorschriften gehouden. Je had hele leuke supporters bij je dus daar heeft het zeker niet aan gelegen dat de jury vond dat de kinderen van andere scholen beter hebben voorgelezen. Allemaal bedankt voor jullie enthousiaste inbreng bij de Asser voorleeskampioenschappen.

 

slimme aprilvogels

slimme aprilvogels

slimme vogel 2In een van de hogere groepen komt het begrip ‘prothese’ aan de orde. Na enige uitleg van de leerkracht en herkenningsverhalen van kinderen, blijkt dat bijna iedereen heeft begrepen wat een prothese is:

“Juf, ik ken ook iemand met een trapeze…..”

Een prothese is ongetwijfeld ook een zaak van kunst en vliegwerk, zeker in het begin…

Schakers in Drenthe

Schakers in Drenthe

SONY DSCEven waren we heel dicht bij! Met nog een ronde te gaan stond het team van o.b.s. Theo Thijssen keurig tweede. Maar sport kan soms hard zijn. Door een nederlaag met 1-3 in de laatste ronde stond ons schaakteam ineens zevende. En dat was jammer genoeg niet voldoende om door te gaan. Een wedstrijdpuntje meer had heel veel uitgemaakt en kansen daarop hebben we wel gehad. Zo was Sander Boven in de eerste ronde tegen Asser kampioen De Kloostertuin bijna bij een verrassing. Even niet opgelet en weg was een toren en het voordeel. Het had 2-2 kunnen zijn. Of in de vijfde ronde tegen de Krullevaar. We stonden 2-1 voor en ons jonge talent Robin had net tien seconden te weinig om zijn gewonnen stelling op tijd binnen te halen.

Maar zo gaat het met sport. Je kunt winnen of verliezen. Dat gold trouwens vandaag niet voor Luka Kelder op bord 3. Hij had een superdag en won al zijn zeven wedstrijden. Dat is echt ongelooflijk knap tijdens Drentse kampioenschappen. Robin Kelder haalde 4 punten binnen op bord vier. En eigenlijk bijna vijf (zie boven). Ook heel goed gedaan. Voor de borden 1 en 2 is het heel zwaar. Sander begon heel sterk: net niet gewonnen in de eerste partij, de tweede gewonnen. De derde remise. Daarna werd het te zwaar, maar hij bleef het onvermoeibaar en serieus proberen. Luit v.d. Veen uit groep 7 zat op het tweede bord en won drie wedstrijden. Maar ook op bord twee tref je heel goede schakers. Al met al was het dus net iets te weinig. Maar onze vier schakers hebben geweldig hun best gedaan, veel denkwerk in de partijen gestopt en veel concentratie. Ze verdienen echt een groot compliment! Ouders bedankt voor de support!

een feest van kleur

P2140021Vrijdag was groep 3 aan de beurt om de onderbouwshow te verzorgen.

Ergens ver weg van hier, is een land waar alles grijs is. Hoe dat komt? Ze hebben de kleuren nog niet ontdekt. Het is niet alleen een grijs land, het is ook een saai land. Ze zijn de grens nog niet over geweest. Ze denken dat de hele wereld grijs is. Het land wordt bestuurd door de grijze koningin. De grijze kinderen komen in opstand, ze willen verandering. De koningin stuurt ze in groepjes naar nieuwe onbekende landen.

In het land van geel is het altijd licht en warm. Na een tijdje krijgen ze pijn in hun ogen en last van hun vel. Geel is anders maar niet bepaald beter. Een ander groepje komt aan in het land van rood waar iedereen knuffelt en kusjes geeft. Na een tijdje zijn ze het knuffelen zat. Rood is anders maar niet bepaald beter. Het derde groepje komt aan in het land van roze waar het een troep is en iedereen het leven door een roze bril ziet. Het roze land is wel gezellig maar niet bepaald beter.

Uit elk land nemen ze een cadeautje mee voor de koningin. Thuis gekomen hebben ze geleerd dat het niet dit òf dat is maar dit èn dat. Alle kleuren doorelkaar.

 

Wat is MOO eigenlijk?

Wat is MOO eigenlijk?

Wat is MOO eigenlijk??! – In de MR-vergadering werd de vraag gesteld wat ‘MOO’ eigenlijk is. Oudere kinderen kwamen thuis en hadden het over MOO in relatie met computergebruik. De oudergeleding van de MR vroeg terecht naar enige toelichting op het gebruik van MOO door de kinderen. Dat gaan we hierbij proberen recht te zetten.

Wat wil het geval? – In het begin van dit schooljaar werden de scholen geconfronteerd met Basispoort. Basispoort is een afspraak van landelijke uitgeverijen van onderwijssoftware. Door Basispoort zou een kind maar één keer hoeven in te loggen om alle programma’s (die de school heeft) te kunnen gebruiken. Het klonk handig, maar het is landelijk eigenlijk rampzalig doordat allerlei programma’s niet meer (goed) werkten. Nog steeds ondervinden scholen in Nederland (na meer dan een half jaar!) nog veel problemen doordat allerlei functies niet gebruikt kunnen worden.

MOOOns netwerk is van Heutink ICT en heet ‘Deklas.nu’. Heutink heeft vanwege de veranderingen via Basispoort ook aanpassingen in hun pakket moeten invoeren. Voor kinderen moest het mogelijk worden individueel in te loggen. Die wijziging is gerealiseerd. Als kinderen nu zelf inloggen komen ze in ‘Mijn Omgeving Online’ en zo zijn we aangekomen bij het begrip ‘MOO’ waar de kinderen mee thuis kwamen. De aanpassing naar individuele kinderen maakt het namelijk mogelijk ook vanuit thuis in te loggen naar MOO.

MOO geeft een aantal mogelijkheden zoals het zelf opmaken van het ‘home’scherm. Daarnaast kent MOO nog een agendafunctie en een nieuwsfunctie. Deze gebruiken we (op dit moment) echter niet. Verder is er een overzichtsscherm beschikbaar waar links in geplaatst kunnen worden naar programma’s die voor school en onderwijs van belang kunnen zijn. Kinderen weten dat hier alleen links staan die met instemming van hun leerkracht geplaatst zijn. Andere links mogen dus niet toegevoegd worden. Omdat Heutink niet echt heeft nagedacht over mogelijkheden voor scholen om daar invloed op te hebben, zijn we bezig daar zelf goed naar te kijken. Meester Reinier checkt deze links bij alle kinderen in deze periode.

Door onze ICT’ers (John Feiken en Reinier Nobel) wordt aangegeven dat MOO op dit ogenblik voor thuis nauwelijks tot geen enkele toegevoegde educatieve waarde heeft. Onderwijskundige software is nog niet vanuit huis beschikbaar. Mogelijk ontstaat die waarde in de toekomst wel. U kunt denken aan huiswerk en thuiswerken, resultaten snel zien en dergelijke. Mocht er op dit gebied iets wijzigen, zullen we u daarvan op de hoogte stellen. Overigens zijn via onze website www.obstheothijssen.nl (media – handige links) allerlei links beschikbaar voor educatieve programma’s.

Kinderen kunnen voor het maken van werkstukken op school (en dus ook thuis via MOO) gebruik maken van zoekmachines als Google. Op school is daar controle op doordat computers zo staan dat ze zichtbaar zijn voor de omgeving. Het is belangrijk te weten dat u zelf thuis MOO moet zien als open verbinding met internet. De veronderstelling dat kinderen via MOO technisch gezien alleen bij schoolprogramma’s zouden kunnen is dus niet juist. MOO vraagt van ouders dezelfde opvoedende benadering als gewoon internet.

MOO kent ook een chatfunctie. Deze functie is alleen actief binnen het schoolnetwerk! Je kunt dus alleen chatten met iemand die aan onze school verbonden is. We hebben ervoor gekozen hier een experimentele fase voor in te bouwen die duurt tot ongeveer half maart. Dan besluiten we of dit experiment verlenging verdient. We hebben hiervoor gekozen omdat chatten een ‘gevoelig’ thema is en we in een besloten (school-) omgeving misschien ook een leereffect kunnen bereiken. We kunnen zaken die zich voordoen snel zelf oppakken en bespreken. Op buitenschoolse chatfuncties hebben we geen zicht en grip, maar mogelijk heeft een leereffect op school positieve gevolgen voor het gebruik van chatmogelijkheden buiten school. Hoe dan ook, over een paar weken wordt in de bovenbouw besproken hoe we hiermee verder gaan. Als uw kind via MOO van deze chatmogelijkheid gebruik maakt thuis, dan is dat nog steeds in de besloten (school-)chatomgeving. Inloggen in MOO thuis heeft dus op dit moment eigenlijk geen toegevoegde waarde. Mocht u het toch willen, dan kan dat via https://moo.nl/Portal/ of www.moo.nl.

We hopen hiermee het e.e.a. te hebben verduidelijkt. U hebt begrepen dat de ontwikkelingen landelijk en ook bij Heutink nog in volle gang zijn, dus is het voor ons voor een deel nog een vraagteken hoe dit zich verder ontwikkelt. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om deze te stellen aan de leerkracht van uw kind.

 

 

themadag respect in groep 1 t/m 3

themadag respect in groep 1 t/m 3

respectOp donderdag 30 januari hadden de groepen 1 t/m 3 een themadag over ‘respect’. In de kleutergroepen stond deze dag in het teken van ‘respect voor ouderen’. We hebben in de kring de kinderen uitgelegd wat respect nu precies is…

Sandro: “dat je aardig bent voor elkaar” – Fabian: “dat je lief tegen elkaar bent” – Marin: “dat je aardig bent en elkaar helpt”. Voor de opa’s en oma’s hebben we Oud Hollandse liedjes gezongen. U kunt hier een filmpje van zien op de website.

Vervolgens deden alle kinderen mee met seniorengym. Deze gymles werd op een stoel uitgevoerd. De kinderen moesten hun benen en armen op de maat van de muziek bewegen. Het was wel erg makkelijk volgens de kinderen… ’s Middags hebben we een fotolijst geknutseld. De kinderen hebben daarop hun opa’s en oma’s getekend.

De kinderen van groep 3 hebben ook over respect gewerkt. We hadden het over respect voor elkaar.’s Morgens maakten ze een prachtig blad over talenten. Elk kind heeft voor een ander iets geschreven en getekend over dat kind. Dit stond op het briefje van Leon: “Je bent lief en gaf het touw aan mij”. Op het briefje van Nadia stond: “zorgzaam.”

Elk kind heeft verteld over iemand in hun omgeving die iets heel goed kon. Julia: “Abel kan mij aan het lachen maken”. Olivier: “mijn oom John kan goed voetballen en mijn tante kan goed complimentjes geven”. Maaike: “Pappa kan heel goed koken.” Yassin: “Mijn moeder kan heel goed pannenkoeken bakken”.

’s Middags hebben we veren gekleurd en aan elk kind van het groepje een veer met een compliment gegeven. Op het digibord zagen we een filmpje. Daarin werd heel goed uitgelegd wat het verschil is tussen pesten en plagen. Bij pesten lacht niemand. Bij plagen lachen we allemaal. We hebben gemerkt dat het fijn is om een compliment te geven en te  krijgen.

filmpje

Schakers 3e van Assen

SONY DSCOp zaterdag 1 februari was het weer zover. De Asser Schaakkampioenschappen stonden op het programma. Iets waar de schakers van onze school al lang naar hadden uitgekeken. En terecht! Er werden prima resultaten behaald. De school werd keurig 3e van Assen en mag daarom meedoen aan de Drentse kampioenschappen volgende maand.

Ook individueel werden er prijzen binnengehaald. Robin Kelder werd 2e in de categorie 8 jaar, Wouter Hoeks werd 3e in de groep negenjarigen. En er was ook nog een een derde prijs voor Luit van der Veen die bij de tienjarigen een derde prijs behaalde.

De eerste keer naar de grote keuze!

Deze week mochten  de kinderen van groep 4 zich voor het eerst inschrijven bij de grote keuze! Op maandag hebben we samen alle onderdelen bekeken en is er uitgelegd hoe de grote keuze werkt. De kinderen hebben deze week erg goed hun best gedaan en de meeste kinderen konden zich daarom inschrijven voor een keuzeonderdeel. Er waren verschillende onderdelen, zoals: bunkertrefbal, masker knutselen, klussen bij meneer Janno, techniek, uil knutselen, spelletjes of klusjes bij de kleuters, etc.

SAM_1078

Drie kinderen van groep 4 hebben een stukje geschreven over hun keuze onderdeel.

“Vrijdag is de eerste dag dat we grote keuze hebben gedaan. Ik was bij de uil. Dat was bij de klas van juf Lisette.” Julia

“Vandaag was de eerste grote keuze. Ik heb spelletjes gedaan bij de kleuters. Ik heb wel 6 spelletjes gedaan op vrijdag.” Tiane

“Vandaag is de eerste dag van de grote keuze. Ik was bij de uil. De uil is leuk. We hebben geknutseld.” Jasmin

Renate Groenewold in de Nieuwe Kolk

140130 Renate GroenewoldOp donderdag 30 januari heeft een groep kinderen in de Nieuwe Kolk vragen gesteld aan schaatster Renate Groenewold. Dit natuurlijk vanwege de aankomende Olympische Spelen. Ze waren goed voorbereid en stelden leuke vragen! Een bedankje gaat naar Renate en naar Drenthe Beweegt voor de organisatie. En natuurlijk ook naar Harriet Overbeek voor de begeleiding.

In dit filmpje stelt Jerom haar de vragen:

 

 

Ontwikkelingen verkeersplein

verkeerscommissieBeste ouders/verzorgers,

Zoals u in een eerder bericht heeft kunnen lezen, is de verkeerspleincommissie hard aan het werk om een nieuw schoolplein te realiseren. Momenteel is het plan voor het gezonde schoolplein geschreven en hebben we een begroting opgesteld. De komende tijd zullen we ons richten op het werven van fondsen en sponsoren om het nieuwe plein te kunnen bekostigen. Graag willen we u vragen om met ons mee te denken. Kent u nog bedrijven, particulieren of wilt u zelf een (kleine)  bijdrage leveren, dan kunt u dit aangeven bij één van ons.

Namens de verkeerspleincommissie – Dewie Nout, Leerkracht groep 1,2c dewie.nout@obstheothijssen.nl en Lisette Grondhuis, Leerkracht groep 4 lisette.grondhuis@obstheothijssen.nl

Boksles in de mijnTOP+keuze

boksenVrijdagmiddag hebben 20 kinderen tijdens de mijnTOP+ keuze boksles gehad van Jelke Weima en Jack Bos van boksvereniging Assen.

Na een intensieve warming-up werden de bokshandschoenen aangetrokken. In tweetallen werd het verdedigen en het aanvallen geoefend, een linkse directe hier en een rechtse onderstoot daar…. Dat boksen een intensieve sport is, voor zowel jongens als meisjes, bleek uit de vele zweetdruppels die van de gezichten van de kinderen afliepen. De deelnemers waren erg enthousiast, net als de mensen van de boksvereniging. De boksvereniging biedt kinderen de mogelijkheid om een paar gratis lessen bij te wonen. Voor meer informatie: www.boksvereniging-assen.nl

Wij bedanken Jelke en Jack voor de ontzettend leuke workshop die zij voor ons hebben verzorgd.

poppenkast groep 1-2

poppenkast 24 januariOp vrijdagmiddag 24 januari zijn alle kinderen van groep 1 en 2 naar een poppenkastvoorstelling geweest. Deze voorstelling ging over ‘Kikker in de kou’.

Op een dag merkte Kikker, dat er iets veranderd was. Het bleek dat het winter was geworden. Eenmaal buiten gleed hij al snel uit op het gladde ijs. Eend wilde kikker leren schaatsen, maar dit lukte Kikker niet. Varkentje was hout aan het zoeken voor de kachel. Met zijn dikke speklaag had hij het niet koud. Haas was lekker aan het hardlopen, maar ook dit was voor Kikker te koud. Terwijl zijn vrienden lekker in de sneeuw speelden, zat Kikker binnen. Toen Kikker toch hout voor de kachel moest gaan zoeken, viel hij uitgeput in de sneeuw. Gelukkig vonden zijn vrienden hem net op tijd en brachten hem naar huis. Daar verzorgden ze Kikker tot de winter eindelijk ten einde was. Kikker was blij dat hij de zon weer op zijn blote kikkervel kon voelen.

Margot Bosch wordt bedankt voor het deelnemen aan deze poppenkastvoorstelling!

 

schaakcup Theo Thijssen weer spannend!

OHet jaarlijkse toernooi om de Schaakcup van o.b.s. Theo Thijssen is na enkele inhaalpartijtjes vandaag (23/1) afgerond. Het was zoals gebruikelijk weer heel spannend. Bij de oudsten was het Sander Boven die zijn naam eer aandeed en van begin tot eind bovenaan stond. Hij heeft het geweldig gedaan en de maximale score gehaald. Dat betekent nog niet dat hij het heel gemakkelijk heeft gehad. Tot in zijn slotpartij bleef het zeer spannend. Sander kon in die partij gelukkig opgelucht adem halen toen hij Luka Kelder onverwachts mat kon zetten. Het is natuurlijk wel weer heel knap dat hij die kans ook direct greep. Daardoor werd Luit v.d. Veen afgetekend tweede met 8 punten. Ook een heel goede prestatie van Luit. Hij zit op schaakles en dat is goed te merken! Ook Mohammed Abdulmoshin zit trouwens op schaakles en ook hij heeft het prima gedaan. Hij werd samen met Peter Lamfers gedeeld derde (beiden 6 punten). Ook goed werk van Peter dus!

Bij de jongsten (t/m 9 jaar) was het zo spannend dat de strijd nog niet direct beslist werd. Robin Kelder en Wouter Hoeks hadden allebei een score van 5 punten en hebben maandag in een beslissingspartij uitgemaakt wie schoolkampioen bij de jongsten is. Het was Robin die uiteindelijk aan het langste eind trok. Hij had ook ervaring, vorig jaar verloor hij de beslissingspartij om het kampioenschap. Wouter heeft natuurlijk wel een heel goed toernoooi gespeeld! Kyan Mulder en Morris Sanders werden bij de jongsten gedeeld derde.

De namen van de beide winnaars wordt gegraveerd in de schaakcup van o.b.s. Theo Thijssen. Goed voor ‘eeuwige roem’ dus. Door dit toernooi hebben zich 16 schakers geplaatst voor de Asser schaakkampioenschappen op 1 februari in de Eekhorst.

 

schoolvolleybal

Op woensdagmiddag 15 en 22 januari werd het circulatievolleybaltoernooi gehouden voor de leerlingen uit groep 5 t/m 8. Dit toernooi werd gehouden in sporthal ‘de Timp’. Op 15 januari was het eerst de beurt aan de leerlingen van groep 7 en 8.We deden mee met een meisjesteam dat bestond uit: Delicia, Sofie, Silke, Esmée, Simone en Eva. En met een jongensteam dat bestond uit: Jesse V, Daan F, Danny, Rik, Mansoor en Damian.

een verslag van de leerlingen:

Meisjesvolleybal

Eerst moesten de meisje uit poule 1 spelen tegen CDS de Borg. Deze wedstrijd werd met 4-1 verloren. Toen hadden we rust. We gingen naar de kleedkamer en hebben wat gegeten en gedronken. Daarna moesten we tegen de Scharmhof. Helaas verloren we de wedstrijd met 2-1. We waren wel wat teleurgesteld, maar ja wat kan je er aan doen…. Vervolgens speelden we tegen de Kloostertuin. We speelden met 2-2 gelijk. Daar waren we wel trots op!

Jongensvolleybal

De jongens moesten in de eerste wedstrijd ook tegen CDS de Borg. Ze hadden gewonnen met 4-1! De volgende wedstrijd werd helaas verloren met 3-2. Wel jammer, maar daar konden we weer van leren. We hadden na deze wedstrijd ook even pauze om tot rust te komen. Hierna speelden de jongens tegen het Octaaf 2-2 gelijk. De laatste wedstrijd tegen obs Kloosterveen werd helaas verloren met 3-1- Dit was ons verslag gemaakt door Esmee en Eva uit groep 8.

 

volleybal

Op woensdagmiddag 22 januari was het de beurt aan de leerlingen uit groep 5 en 6. Weer deden we mee met twee teams. Het meisjesteam bestond uit: Nanet, Nienke, Arwen, Jante en Merel. Het jongensteam bestond uit: Bart, Jens, Oscar, Semin, Wouter en Kyan.Na een bondige uitleg en enkele voorbeelden m.b.t. de techniek kon het toernooi beginnen. Er werd fanatiek gespeeld en zowel de coaches als de spelers hadden er veel plezier in. Het meisjesteam won al snel enkele wedstrijden en kon misschien wel een overwinning behalen… Aan het eind van de mid

Tot slot kreeg iedere speler een mooi vaantje ter herinnering aan deze sportieve en gezellige middag. Begeleiders en supporters jullie worden ook heel erg bedankt!dag bleek dat het meisjesteam finalewedstrijden mocht spelen! Ze eindigden op een 3e plaats en gingen met een mooie beker naar huis! Het jongensteam viel helaas niet in de prijzen maar de pret was er zeker niet minder om! – Sigrid Meinders en Anita Stuut.

Groep 4: Dieren in de winter

OVanmorgen zijn de kinderen van groep 4 naar de kinderboerderij in het Asserbos geweest. Hoewel het nog niet gesneeuwd heeft, was de temperatuur winters. In het klaslokaal kregen we les over  dieren in de winter.

Er werden verschillende dieren bekeken en aangeraakt o.a. een salamander, een schaap en een kip. Er werd getrommeld, de hoorns van een bok werden vastgehouden en allerlei plaatjes van dieren en planten in de winter werden getoond.

Hierna kregen we kippenvoer mee om aan de dieren op het vogeleiland te geven. Daarna zijn we via de ‘grote bult’ weer terug naar school gegaan. Het was een koude, maar gezellige ochtend!

“Wij zijn groep 4 en zijn naar de kinderboerderij geweest. We hebben les gehad van meester Jan. Wij zijn ook bij de pauwen geweest.” – Noa en Lisanne

Typediploma!

ONa intensief oefenen heeft Celeste uit groep 7 haar welverdiende typediploma behaald!

Vorig jaar kregen de leerlingen uit groep 6 de mogelijkheid te starten met een typecursus via TICKEN.nl. Celeste is ook aan deze cursus begonnen en heeft hier zelfstandig aan gewerkt, zowel op school als thuis. Begin januari was Celeste er helemaal klaar voor en heeft ze het examen goed afgerond. Celeste kan typen met  101 aanslagen per minuut en een nauwkeurigheid van 99%. Daarmee heeft ze haar typediploma dus echt verdiend. Gefeliciteerd Celeste!

kinderen en echtscheiding

what Maisy knewHet Centrum voor Jeugd en Gezin biedt samen met de Brede School op 4 februari a.s.(gratis) de film ‘ What Maisie Knew’ voor alle ouders in Assen aan. Deze film laat treffend zien wat een scheiding doet met kinderen en ouders. Belangrijk. Want steeds meer ouders en kinderen hebben met een echtscheiding te maken. Zelf of in hun directe omgeving. Met deze film wil het CJG het gesprek tussen ouders hierover stimuleren.

Bijgaand treft u een uitnodiging voor What Maisie Knew

Namens de Brede School en het Centrum voor Jeugd en Gezin Assen – Cobi van Liere – Locatie manager Brede School – 06 20173653

 

‘Rots en Water’ met kleuters

Dit schooljaar zijn wij begonnen met het aanbieden van Rots en Water in alle groepen. In derots en water15 kleutergroepen hebben de kinderen kennis gemaakt met deze twee termen. Wat is een rots en wat is water? Vervolgens hebben de kinderen geleerd hoe je als een ‘rots’ kan staan. De kinderen kunnen dit door middel van het liedje:

‘Hoofd, schouders, sterk staan, sterk staan. Hoofd, schouders, sterk staan, sterk staan.

Schouders laag en adem in je buik. Hoofd, schouders, sterk staan, sterk staan’

Naast dit liedje hebben we meerdere spelletjes gespeeld om het ‘stevig staan’ te oefenen.

In het tweede thema hebben de kinderen geleerd wat emoties zijn en hoe je ze kan herkennen. Naast het spelen van spelletjes horen ook de stootkussens bij Rots en Water. De kleuters mochten zich hierop uitleven. Vooraf is besproken dat je alléén tegen het kussen mag stoten en schoppen en natuurlijk niet tegen andere kinderen! De kinderen vonden dit geweldig om te doen, maar werden er ook erg moe van!

 

Thijsjesraad in actie

smiley thijsjesraadHallo, ik ben er weer. De laatste tijd typ ik bijna niks meer hier. Maar nu wel weer.

Woensdag 12 feb 2014 zijn we bezig geweest met de grote activiteit, die volgende week donderdag plaats vind voor groepen 1 t/m 8. De Thijsjesraad geeft de activiteit en doet dus niet mee. Dat zijn dus:

Renée Gosker, Arwen Havinga,Biessaan Alhaj, Jesse Verwaters, Robin van Hamont, Wouter Hoeks en Esmee Feijen.

De Activiteiten zijn: Stoelendans en spelletjes, Disco, Voetbal, Basketbal/schipper mag ik overvaren. Renée

 

voorstelling stoplicht 1-2

OOp woensdag 8 januari zijn alle kinderen van de groepen 1 en 2 naar de voorstelling ‘Stoplicht’ geweest. Dit stoplicht of ook wel verkeerslicht, was het groene lichtje kwijt. Hierdoor gebeurden er allerlei ongelukken waarbij de ambulance, de politie en de brandweer moesten komen helpen.

Daarom gingen ‘rood’ en ‘oranje’ maar op zoek naar een nieuwe ‘groen’. Alle kinderen mochten mee doen met de sollicitatieprocedure. Ze leerden een werkvers dat ze moesten opzeggen:

Ik ben rood en ik zeg stop, oranje is de rem er op

Kijk goed naar ons, dat moet je doen

Alleen maar rijden bij het lichtje groen

Twee kinderen mochten daarna het groene licht weer laten branden zodat het weer veilig was op de weg.

 

nieuwe voorzitter MR: Anita Maas

OLYMPUS DIGITAL CAMERAIn de afgelopen maand is Anita Maas gekozen als nieuwe voorzitter van de MR. Natuurlijk zijn er al veel mensen die haar kennen, toch leek het een goed moment om Jan Houwing te vragen voor een interview met haar. Jan zei als altijd enthousiast: “Ja, natuurlijk!”.

‘Je krijgt veel energie en inspiratie van elkaar’

De aanhef van dit verhaal is zeker van toepassing op Anita Maas (42), de onlangs aangestelde nieuwe voorzitter van de medezeggenschapsraad van de o.b.s. Theo Thijssen. Energie en inspiratie lopen als een rode draad door het leven van Anita.

Een introductie van Anita is haast overbodig, want Anita heeft zich op de school als een echte bezige bij opgeworpen sinds haar kinderen Luca en Robin dagelijks onze school bezoeken. Voor mij is Anita ook zeker geen onbekende. Tijdens mijn ‘laatste jaren’ als leerkracht trof ik haar bijna dagelijks in de school aan om met allerlei hand- en spandiensten haar steeds meer aangroeiend steentje bij te dragen. Ik heb onder andere samen met haar een aantal taken op remedial teaching gebied mogen uitvoeren. De samenwerking verliep in mijn ogen vlekkeloos. Anita maakte een professionele en voor kinderen aangename indruk.

Het gesprek tussen mij en Anita verloopt mede door die herkenning, maar zeker ook door het open karakter van Anita gemoedelijk. Het introductieverhaal is herkenbaar en roept bewondering op vanwege de genoemde energie en inspiratie die men volgens Anita van elkaar opdoet:

“Leerkrachten steken ook in hun vrije tijd altijd heel veel energie in de school. Er ontstaan altijd veel nieuwe ideeën. We krijgen daardoor altijd inspiratie van elkaar”, zegt Anita.

Anita vertelt weloverwogen en op een prettige wijze over ‘haar schoolcarrière’ op de o.b.s. Theo Thijssen. Er werd meteen een beroep op haar gedaan toen haar oudste zoon Luca (nu groep 8) op de school in groep 2 werd aangemeld. Vervolgens werd ze vrijwilligster om Juf Tineke bij de remedial teaching werkzaamheden te ondersteunen. Anita is in het bezit van het PABO-diploma en is daarom bevoegd om les te geven. Daarom was het niet verwonderlijk dat de functie vrijwilligster ingeruild werd door die van onderwijsassistente. Anita fungeerde ook een periode als coördinator van de overblijfcommissie en ze had zitting in de Sinterklaascommissie. Voor haar toetreding tot de medezeggenschapsraad zetelde ze in de commissie van het invoeren van andere schooltijden. “O ja, ik ben op school ook nog een keer Paashaas geweest”, haast ze zich nog om te zeggen. “Dat vond ik wel zo grappig om te doen! En ik mocht ook een keer met het volleybalteam van de o.b.s. Theo Thijssen meedoen. Dat was ook een prachtige ervaring”.

De komende jaren wil Anita zich met veel energie en inspiratie op haar taak als voorzitter van de medezeggenschapsraad richten. Naast het uitvoeren van alle bij een voorzitter behorende taken hoopt Anita vooral dat de ouders beseffen dat de medezeggenschapsraad een open karakter behoort te hebben. “Ik denk dat het belangrijk is dat men weet wat er binnen de medezeggenschapsraad gebeurt, dat er meer naar buiten komt en dat de besproken en besloten zaken bij de ouders daarna gaan leven. De ouders moeten ervan op de hoogte zijn dat er dingen mogen veranderen. De ouders moeten weten dat ze altijd, voor wat voor zaken dan ook, bij de medezeggenschapsraad terecht kunnen”.

Anita is ervan overtuigd dat de ouders van de leerlingen op onze school enorm gemotiveerd zijn om mee te denken en er positieve energie in willen steken. “Ik vond het bijvoorbeeld verheugend en heel bijzonder om te constateren dat er vorig jaar op de grote bijeenkomst in het kader van andere schooltijden zoveel ouders aanwezig waren. Voor mij was dat alweer een bewijs dat de betrokkenheid van de ouders op deze school heel groot is”.

Anita blaast tijdens ons gesprek voortdurend de loftrompet over de o.b.s. Theo Thijssen. Vanaf het moment dat oudste zoon Luca werd aangemeld is ze zeer enthousiast over de school. “Ik ben in alle opzichten blij met deze school. Ik voelde me meteen betrokken en het klikte goed met de leerkrachten. Ik heb me hier altijd heel welkom gevoeld. De o.b.s. Theo Thijssen is voor mijn gevoel een heel bijzondere school. Je hebt hier een mengeling van kinderen uit verschillende milieus. Dat vind ik ook voor de kinderen een bijzonder goede zaak. Ook in maatschappelijk opzicht. Hier maakt iedereen deel uit van een heel gemengde groep”.

Anita zegt een druk bestaan te hebben. Ze doet mee aan het cabaret van haar werkgever de NAM en haar talentvolle bij ACV voetballende zoons Luca en Robin nemen uiteraard ook de nodige tijd in beslag. Robin traint zelfs bij de jeugd van FC Groningen. “Vanmiddag heeft hij een toernooi bij SC Cambuur in Leeuwarden. Dan moet ik natuurlijk wel mee”, lacht ze.

Anita praat honderduit en komt ten slotte toch weer bij de aanhef van dit verhaal uit. “Als je maar energie kunt tanken en inspiratie kunt putten, dan ben je tot veel in staat.”