---

 

Directeur Kindcentrum Theo Thijssen gevonden!

Na een intensieve en uitgebreide zoektocht van bijna 6 weken zijn wij zeer verheugd u te kunnen meedelen dat er een directeur voor ons kindcentrum is gevonden!

De benoemingsadviescommissie, bestaande uit de directeur-bestuurder van Plateau Kindcentra, de stafmedewerker personeelszaken en een afvaardiging van team en oudergeleding MR, heeft woensdag de laatste gesprekken met de kandidaten gevoerd. Er is een unaniem benoemingsvoorstel aan de MR gedaan om mevrouw Sandy Sibbald (nu adjunct-directeur Kindcentrum Kloosterveen) te benoemen als directeur van Kindcentrum Theo Thijssen. De MR heeft dit voorstel goedgekeurd. Mevrouw Sibbald zal per 1 maart a.s. als directeur worden benoemd. Wij heten haar van harte welkom!

Wij zijn zeer content met deze uitkomst. De eerste week na de voorjaarsvakantie is de heer Bauke Waslander (interim-directeur) nog gedeeltelijk aanwezig en zorgt in die periode voor een goede overdracht. In de volgende Infothijs (7 maart a.s.) zal onze nieuwe directeur zich aan u voorstellen.

Hieronder sturen we nog één keer de link naar het fantastische filmpje. Dit filmpje is mede tot stand gekomen door medewerking van de leden van de Thijsjesraad, onze leerlingenraad. Enige trots is uiteraard op z'n plaats.

---

Overdracht naar vaste directeur Kindcentrum Theo Thijssen

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Sinds november 2016 ben ik als interim-directeur werkzaam op Kindcentrum Theo Thijssen. In de 16 maanden die ik hier werkzaam ben geweest, heb ik veel mogen meemaken met het team. Samen met het team hebben we het vizier op de toekomst kunnen zetten en hebben we aan het fundament gebouwd om dit te realiseren. Ik kijk dan ook met een voldaan gevoel terug op deze ontwikkelingen en draag met een gerust gevoel de school over aan mevrouw Sandy Sibbald die hopelijk jarenlang verder kan bouwen aan dit mooie dalton Kindcentrum.

Na de voorjaarsvakantie zal ik de overdracht zorgvuldig met Sandy Sibbald gaan regelen,  zodat de overgang zo vlekkeloos mogelijk zal verlopen.

In de afgelopen periode heb ik mogen samenwerken met Plateau, team, en de oudergeledingen MR en OV. Ook heb ik een aantal van u mogen ontmoeten en spreken. Deze contacten heb ik altijd als prettig en opbouwend ervaren.
Ik wens u, en uw kind(eren), een heel fijne en goede tijd toe bij “ons” Kindcentrum.

Een hartelijke groet ,


Bauke Waslander
Directeur a.i. Kindcentrum Theo Thijssen

---