---
Start peuteropvang Theo Thijssen

Start peuteropvang Theo Thijssen

Eind december 2017 hebben we een oproep gedaan om interesse kenbaar te maken in een mogelijk gebruik van de peuteropvangvoorziening aangesloten bij Kindcentrum Theo Thijssen. Op basis van alle reacties die binnengekomen zijn, is er door Plateau Kindcentra en Plateau kinderopvang besloten om te gaan starten met de peuteropvang bij ons Kindcentrum. Deze peuteropvang wordt gehuisvest op de locatie Stenden, …

Lees verder

---

contactweek 19 februari

Afgelopen vrijdag hebben alle leerlingen van groep 1 t/m 5, 7 en 8 een brief meegekregen. U kunt aangeven of u gebruik wilt maken van de contactweek. De gesprekken vinden plaats in de week van 19 februari.

Hieronder ziet u de brief die is uitgedeeld. 

 

 

---

slimme februari-vogel

U kent het vast; kinderen die (net) hebben leren lezen, lezen werkelijk alles. Ook 's avonds aan tafel tijdens de maaltijd. Veel ouders leggen tijdens zo'n maaltijd nogal eens het belang van gezond (en goed) eten graag aan hun kroost uit. En dan, het dóóreten, kan ook een onderwerp van gesprek zijn. Herkenbaar? Wanneer jouw kind dan rustig voorleest van de verpakking van een voedingsmiddel dat op tafel staat, zie je de tijd voorbij tikken en het bord niet leger worden... Je begint weer te vertellen over dóóreten en verliest langzaam je keurig bewaarde geduld. Tot het kind, bijna verontwaardigd, zegt;

'Maar van voorlezen ga je groeien, dat heb ik op een poster gelezen!'

Tja, wat heb je daar dan tegenin te brengen?

---

YOOP - Yorneo Ondersteuning Onderwijs Professionals

 

Yorneo Ondersteuning Onderwijs Professionals; YOOP

Onlangs is onze school een samenwerking aangegaan met YOOP (Yorneo Ondersteuning Onderwijs Professional). YOOP is gericht op het ondersteunen van de professionals. Denk hierbij aan de leerkrachten, onderwijs ondersteunend personeel en management. Het is bedoeld om alle kinderen op de school tot optimale (sociale) ontwikkeling te laten komen. De aanpak sluit aan bij de situatie van de school en de gemeentelijke zorgstuctuur.

Helen Glastra is als contact persoon aan onze school gekoppeld. Een eerste kennismaking heeft plaats gevonden. Op 12 februari en 19 februari zal zij op school zijn om kennis te maken met de leerkrachten en de klassen gaan bezoeken.

---

stand van zaken nieuwe directeur

Zoals u weet is de sollicitatieprocedure rondom de nieuwe directeur in volle gang. De promotiefilm is op Facebook uitzonderlijk goed bekeken! Wij willen iedereen die heeft geholpen om de film onder de aandacht te brengen, dan ook hartelijk danken. Zodra er ontwikkelingen zijn, houden we u hiervan op de hoogte. 

---

even voorstellen...

 

Beste ouders en kinderen,

Ik ben Annick Fleddérus, 22 jaar, woon in Beilen en studeer aan pabo de Eekhorst te Assen. Sommige ouders en kinderen zullen mij misschien nog kennen van vier jaar geleden. Toen liep ik ook stage op o.b.s. Theo Thijssen, in groep 4 bij juf Lisette. Ik heb het  zo naar mijn zin gehad, dat ik nu weer terug ben, maar nu voor mijn LIO stage (afstudeerstage)!

Ik zal 5 februari starten met mijn LIO-stage in groep 1/2a van Juf Lisette. Dit houdt in dat ik op maandag, dinsdag en woensdag zelfstandig voor de groep sta. Als vierdejaarsstudent ben ik in grote mate verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het onderwijs voor groep 1/2a. Daarnaast zal ik ook deelnemen in de organisatie van de school, zoals teamvergaderingen en ouderavonden. Ook zou u mij wel eens op donderdag of vrijdag op Kindcentrum Theo Thijssen kunnen zien, deze dagen staan in het teken van mijn eindonderzoek.

Ik heb al gemerkt dat groep 1/2a een ontzettend leuke klas is en ik heb veel zin om er samen met de leerlingen een geweldig half jaar van te maken! Hopelijk mag ik mezelf dan in juli een 'echte juf' noemen!

---

gevonden voorwerpen

Op de laatste woensdag van de maand kunt u even een kijkje nemen tussen de gevonden voorwerpen. Deze kunt u altijd vinden in de rode kast bij de beestenboel. Waardevolle voorwerpen (horloges, sleutels, e.d.) worden op het kantoor van Janno neergelegd. Na deze laatste woensdag worden de overgebleven spullen verwijderd. Ze gaan dan naar een goed doel of eventueel in de container. De waardevolle voorwerpen worden wel door Janno bewaard.

Lees online.

---
Assen beweegt

Assen beweegt

U kunt altijd nog even kijken op de website van Assen beweegt om te zien of er nog leuke bewegingsactiviteiten op het programma staan.

 

Lees online.

---

Sponsor van o.b.s. Theo Thijssen

---