---

Assen, 22 december 2017

betreft: inventarisatie start peuteropvang locatie Kindcentrum Theo Thijssen

 

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Sinds augustus 2017 is o.b.s. Theo Thijssen een Kindcentrum geworden. Graag willen we een zo compleet mogelijk aanbod creëren voor kinderen van 2 – 12 jaar om een zo goed mogelijk doorgaande lijn binnen Kindcentrum Theo Thijssen te kunnen realiseren. Op de locatie Stenden, tegenover de school, is de BSO al gehuisvest. Vanaf 1 februari 2018 willen we, bij voldoende  belangstelling, daar graag gaan starten met peuteropvang. Naar alle waarschijnlijkheid in eerste instantie voor twee ochtenden in de week.


De afgelopen periode hebben we enkele vragen rondom de start van peuteropvang gekregen bij inschrijving van leerlingen bij ons op school. Daarom willen we nu graag inventariseren op hoeveel kinderen we kunnen rekenen bij de start op 1 februari 2018 of in de nabije toekomst. Op deze manier weten we of we daadwerkelijk kunnen gaan starten.

Onze vraag is om, indien het u aangaat, onderstaande vragenlijst in te vullen en voor woensdag 10 januari 2018 te retourneren. Ook vragen wij u of u deze brief onder de aandacht zou willen brengen bij mensen die hier mogelijk interesse in hebben.


Na het inleveren van de vragenlijst zult u een terugkoppeling ontvangen over wat de vervolgstappen zijn. Ook wordt er dan contact met u opgenomen en ontvangt u een inschrijfformulier.

Naam ouder:

Naam kind:

Geboortedatum kind:

Emailadres:

Telefoonnummer:

 

U kunt de vragen per mail beantwoorden via: dir@obstheothijssen.nl

Of u kunt u de brief (laten) afgeven op locatie of per post versturen naar:

Kindcentrum Theo Thijssen
Postbus 133
9400 AC  ASSEN

 

Met vriendelijke groeten,

Bauke Waslander
Directeur a.i. Kindcentrum Theo Thijssen