---

mogelijke staking op 12 december

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Op dinsdag 12 december a.s. zal er waarschijnlijk weer door de medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt.

Het PO-Front heeft een ultimatum voor nieuwe acties overhandigd aan minister Arie Slob van Onderwijs. Uiterlijk 5 december is een antwoord gevraagd van minister Slob op de vraag hoe het kabinet geld vrijspeelt voor verhoging van de salarissen en het verlagen van de werkdruk. Krijgt men geen antwoord dan roepen de vakbonden een landelijke staking uit op dinsdag 12 december a.s.

Het bestuur van Plateau Integrale Kindcentra is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het openbaar basisonderwijs in Assen. Wij kunnen dit echter niet meer garanderen als er onvoldoende, goede en gemotiveerde leraren voor de klas staan. Daarom ondersteunen wij als bestuur deze actie.

Meedoen aan een staking is een individueel recht van de leerkrachten. De komende periode zal op de Plateau Kindcentra geïnventariseerd worden hoe groot de stakingsbereidheid is onder onze leerkrachten. Pas na deze inventarisatie zal duidelijk zijn of het kindcentrum waar uw kind op 12 december open is of geheel of gedeeltelijk gesloten. U zult hierover worden geïnformeerd door de directie van het betreffende kindcentrum.

Mocht de staking op 12 december voor u betekenen dat uw kind niet naar school kan, dan vragen wij wederom uw begrip en flexibiliteit hiervoor. Alleen in uiterste nood kunt u in contact treden met de school, wanneer u deze dag geen passende opvang voor uw kind kunt organiseren.

Hoogachtend,

P. Moltmaker, directeur-bestuurder Plateau Kindcentra Assen

 


Toevoeging Kindcentrum Theo Thijssen


De stakingsbereidheid binnen het team van Kindcentrum Theo Thijssen is zeer groot. Houdt u dus rekening met het feit dat de school gesloten zal zijn op 12 december. Het daadwerkelijke besluit zal in de volgende Infothijs, van woensdag 6 december, gecommuniceerd worden. Hierboven treft u de toelichting vanuit POinactie. Deze brief geeft een duidelijk beeld waarom er gestaakt wordt.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Bauke Waslander

 

 

 

 

---
---