---

Aan:

de ouders / verzorgers van de leerlingen

van de o.b.s. Theo Thijssen

betreft: teamwisselingen

Assen, 26 juni 2017

Geachte ouders / verzorgers,

We zijn al een tijd bezig om de formatie voor het komende schooljaar rond te krijgen met daarbij een zo goed mogelijke bezetting voor alle groepen. Elk jaar vinden er wisselingen plaats. In deze brief geef ik u alvast informatie met betrekking tot deze wisselingen.

Aan het eind van dit schooljaar zullen we afscheid nemen van Reinier Nobel en Bart Zantingh.

Reinier heeft na jaren gewerkt te hebben als leerkracht, het afgelopen jaar ondersteunende lesgevende taken verricht. ICT-werkzaamheden hebben altijd deel uitgemaakt van het takenpakket van Reinier. Reinier heeft nu een nieuwe baan gevonden als boven schoolse  ICT’ er. Na de zomervakantie zal hij starten bij zijn nieuwe werkgever. We danken hem voor zijn inzet hier op school en wensen hem veel succes in zijn nieuwe baan.

Bart heeft twee jaar bij ons op school gewerkt.  Na de zomervakantie vervolgt Bart zijn onderwijscarrière op o.b.s. Kloosterveen. We willen ook hem bedanken voor zijn inzet. Hieronder een kort stukje van Bart:

Twee jaar geleden ben ik begonnen op o.b.s. Theo Thijssen. Ik heb hier met plezier met de kinderen, ouders en collega's gewerkt, maar met ingang van komend schooljaar keer ik weer terug naar o.b.s. Kloosterveen. Bij deze school ben ik 4 jaar geleden weggegaan, omdat er toen geen formatieruimte meer was voor mij. Met ingang van komend schooljaar is er weer ruimte gekomen in de formatie en ben ik blij dat ik weer terug kan keren naar de school waar ik 8 jaar geleden ben begonnen.

Met vriendelijke groet,

Bart Zantingh

Gea Ensing en Kim Kruizinga hebben per 1 augustus een vast contract bij Plateau gekregen. We zijn zeer content met het feit dat we ze allebei aan onze school kunnen binden en gaan ervan uit dat ze vele jaren werkzaam zullen zijn bij ons.

Alda Karssens zal ons team komen versterken, ze is een ervaren leerkracht. Ze zal komend schooljaar vier dagen voor de groep staan. We zijn blij met haar komst en denken hiermee een goede leerkracht en prettige collega te kunnen verwelkomen. Hieronder stelt ze zich aan u voor:

Mijn naam is Alda Karssens. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 kom ik op o.b.s. Theo Thijssen werken. Graag stel ik mij even kort voor. Ik ben 53 jaar en woon in Assen. Ik ben getrouwd en heb een dochter van 21 en een zoon van 19 jaar. Ik houd van mijn gezin, de natuur, wandelen, fietsen, lezen, zingen en van het leerkracht zijn op een basisschool. Ik werk inmiddels al ongeveer 30 jaar in het basisonderwijs als groepsleerkracht van verschillende bouwen. Ik kijk uit naar het werken op o.b.s. Theo Thijssen en zal voor de zomervakantie al af en toe op o.b.s. Theo Thijssen zijn.

Tot besluit: In de Infothijs van 7 juli a.s. zullen we u de groepsindelingen voor het komende schooljaar doen toekomen.

Met vriendelijke groeten,

Bauke Waslander

Directeur a.i. o.b.s. Theo Thijssen