---

15 maart - studiedag - leerlingen vrij

Op 15 maart zijn de leerlingen vrij en zijn alle leerkrachten aanwezig bij de Regiodag Dalton Drenthe. Deze dag wordt georganiseerd door de daltonvereniging, afdeling Drenthe. Daltonscholen uit heel Drenthe zijn vertegenwoordigd en er is keuze uit verschillende workshops. Het is leerzaam om informatie uit te wisselen en te horen en zien hoe andere scholen invulling geven aan hun daltononderwijs. We doen dit natuurlijk om kennis op te doen, ons onderwijs steeds up-to-date te houden en te ontwikkelen waar mogelijk. Dit allemaal om het beste uit leerlingen te halen en leerlingen op een zo goed mogelijke manier deel uit te kunnen laten maken van de maatschappij.

 

---

BLP - Building Learning Power

Sinds september 2015 heeft het hele team van o.b.s. Theo Thijssen enthousiast gekozen voor een team brede scholing op het gebied van Building Learning Power (BLP). Na een jaar theorie zijn we nu in het tweede jaar aangekomen; het uitvoeren in de praktijk.

BLP gaat er vanuit dat mensen kunnen leren om te leren. De hersenen worden gezien als spieren, en spieren kunnen vanzelfsprekend worden getraind. Op onderstaande afbeelding kunt u zien op welke gebieden we kunnen trainen. De leerspieren 'veerkracht', 'vindingrijkheid', 'reflectief vermogen' en 'interactie' hebben elk een eigen kleur. Bij elke leerspier ziet u ook onderliggende leerspieren, kleiner gedrukt.

In de groepen wordt op zeer diverse manieren omgegaan met het benoemen en trainen van de leerspieren. Wanneer u uw kind thuis dus termen hoort noemen als 'focus', 'flow', 'uit de leerkuil komen' of bijvoorbeeld de 'blauwe leerspier', dan komt dit dus omdat er in de klas over gesproken wordt!

Woensdag, na de studiedag Dalton, is er weer een bijeenkomst BLP gepland en worden ook onze leerspieren op dit gebied weer getraind! De teamscholing is een traject van 3 jaar. Het is de bedoeling u in de infothijs steeds iets over dit boeiende en leerzame onderwerp te vertellen.

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan de leerkracht!

 

 

---
slimme vogel 2

 

slimme maartvogel

Na de gymles is het voor sommige kleuters een heuse uitdaging om alle kleding weer aan te trekken. Vooral sokken vormen hierbij een lastig onderdeel. Er zijn kinderen die het eindeloos zelf proberen (rode leerspier, doorzettingsvermogen), kinderen die om hulp vragen (gele leerspier, samenwerking), maar er zijn ook kinderen die zélf een creatieve oplossing verzinnen (groene leerspier, vindingrijkheid), in dit geval: de sokken gewoon niet aantrekken en in de tas doen.

De leerspier vindingrijkheid is hiermee getraind, maar de voeten zijn hier natuurlijk nog niet aan gewend, na een poosje krijgt de leerling dan ook een pijnlijk gevoel aan een voet. Tijdens het kringgesprek brengt de leerkracht het onderwerp ter sprake.

Een andere leerling weet ook wel iets over dit onderwerp te vertellen, hij gebruikt in dit geval de blauwe leerspier, want hij weet feilloos de essentie van het gesprek te benoemen:

'"Je moet je sokken aan doen, want ik had dat ook een keer, zonder sokken in mijn schoenen, toen kreeg ik brandnetelvel!”

 

---
open dag 22 maart

open dag 22 maart

Op 22 maart zijn alle belangstellenden zoals buren, (toekomstige)ouders, grootouders van harte welkom op onze open dag. Die dag wordt u rondgeleid door leerlingen van groep 8. U heeft de mogelijkheid om rond te kijken, vragen te stellen en/of een deel van een les bij te wonen.

Wanneer u na het bezoeken van de open dag nog graag extra informatie wilt over de school, omdat u uw kind mogelijk bij ons wilt inschrijven, dan kan dat natuurlijk (er zijn nog maar enkele plekken beschikbaar voor de komende 2 schooljaren!). U kunt hiervoor contact opnemen met Helen van der Velde.

 

---

medicijnen en medische handelingen

Soms komt het voor dat leerlingen onder schooltijd medicijnen moeten innemen of dat er een medische handeling verricht moet worden door de leerkracht ter bevordering van de gezondheid van de leerling.

Het kan voorkomen dat u te maken krijgt met bovenstaande situatie en daarom willen we u langs deze weg kort inlichten over het beleid bij het assisteren van het innemen van medicijnen en het verrichten van medische handelingen.

Bij eenvoudige medische handelingen (pleister plakken, een zalfje aanbrengen e.d.) doet de leerkracht dit wanneer u op het inschrijfformulier heeft aangegeven hier mee akkoord te gaan. Als de handeling omvangrijker wordt (medicijnen in bewaring nemen en uitreiken, begeleiden bij een puf voor luchtwegklachten etc.), vragen wij u een extra formulier in te vullen. Op dit formulier kunt u dan aangeven welke handeling er verricht moet worden en wanneer. U zet uiteindelijk een handtekening dat u instemt met het verrichten van de handeling door de leerkracht.

Het kan dus zijn dat de leerkracht u vraagt zo'n formulier in te vullen, wanneer er nu al medische handelingen door hem/ haar worden verricht. Wanneer uw kind in de toekomst te maken krijgt met noodzakelijke medische ondersteuning door de leerkracht, houdt u er dan rekening mee dat dit enkel kan gebeuren na het invullen van het bovengenoemde formulier.

---

van de website...               www.obstheothijssen.nl

 

Onderstaande leuke berichten stonden afgelopen periode op de website. Als er een activiteit is geweest staat er vaak snel een beschrijving met foto's van de activiteit online. Leuk voor uw kind en natuurlijk voor u!

Schaakcup o.b.s. Theo Thijssen

Schaakcup o.b.s. Theo Thijssen

De afgelopen maanden hebben we op onze school een schaakcompetitie gehouden. Hieraan deden 26 kinderen mee van groep 3 tot en met groep 8. Tijdens dit toernooi speelden de kinderen 9 wedstrijden. De groep was verdeeld in 2 groepen: de jongste kinderen en de oudste kinderen. Tussen de jongste kinderen was het erg spannend. Lars en Jordan hadden aan het …

Lees verder

---
groepen 7 en 8 doen CULTUUR op het ICO.

groepen 7 en 8 doen CULTUUR op het ICO.

Al jaren biedt het ICO in Assen de bovenbouwleerlingen de kans om allerlei leuke culturele disciplines uit te proberen. De leerlingen krijgen ruimschoots de tijd in de workshops, om te kijken of de activiteiten hen aanspreekt. Ze mochten zelf die disciplines kiezen die hen het meest aanspraken. (b.v. Drama/Slagwerk/Afrikaanse dans/ Drumstick Bodybeats / Streetdance / Houtbewerken / ijzerdraadportret / Schilderen / Muziek maken in het …

Lees verder

---
thema respect groep 3

thema respect groep 3

Op vrijdag 10 februari had groep 3 een themadag over respect. In de kring is de vraag gesteld wat respect nu eigenlijk is. De kinderen gaven de volgende antwoorden: “respect is dat je aardig tegen elkaar doet” “respect is dat je geen ruzie maakt” “respect is dat je naar elkaar luistert” "dat je in de trein gaat opstaan voor een …

Lees verder

---
Oudleerlingen verzorgen een indrukwekkende dag voor groep 8.

Oudleerlingen verzorgen een indrukwekkende dag voor groep 8.

Donderdag 9 februari was onze groep 8 uitgenodigd op het Dr. Nassau College, Penta. We werden begeleid door MAVO-4 studenten die een tentoonstelling hadden samengesteld over het thema ‘Nooit meer Auschwitz’. De studenten, o.a. twee oud-leerlingen (Gerson en Pascal), hadden zich goed verdiept in het onderwerp. Ze konden erg veel vertellen en laten zien. De tentoonstelling maakte veel indruk. Na …

Lees verder

---
Wereldgodsdienst dag groep 4

Wereldgodsdienst dag groep 4

Afgelopen vrijdag heeft groep 4 een themadag over Wereldgodsdiensten gehad. Deze dag werd gegeven door juf Ilse. De kinderen mochten allemaal iets van thuis meenemen met een ‘gevoels’ waarde: 'Wat betekent dit voor jou? Waarom is het zo belangrijk voor je? Hoe kom je eraan?' De kinderen hebben hier een verhaal over geschreven. Vervolgens hebben we gesproken over 5 grote godsdiensten in …

Lees verder

---
Themadag Respect groepen 1-2

Themadag Respect groepen 1-2

Afgelopen dinsdag zijn we begonnen met het 'kind van de dag'. De kinderen van de dag worden die dag in het zonnetje gezet. De andere kinderen maken iets leuks voor 'het kind van de dag'.  Ook leren ze elkaar complimenten geven en complimenten te ontvangen. Als kind van de dag mag je zelfs één dag kiezen ZONDER plaatje, dat is …

Lees verder

---

gevonden voorwerpen

Op de laatste woensdag van de maand kunt u even een kijkje nemen tussen de gevonden voorwerpen. Deze kunt u altijd vinden in de kast naast de beestenboel. Waardevolle voorwerpen (horloges, sleutels, e.d.) worden op het kantoor van Janno neergelegd. Na deze laatste woensdag worden de overgebleven spullen verwijderd. Ze gaan dan naar een goed doel of eventueel in de container. De waardevolle voorwerpen worden wel door Janno bewaard.

Lees online.

---
Assen beweegt

Assen beweegt

U kunt altijd nog even kijken op de website van Assen beweegt om te zien of er nog leuke bewegingsactiviteiten op het programma staan.

 

Lees online.

---

Sponsor van o.b.s. Theo Thijssen

---