Assen, 15-11-2016

 

 

 

 

Betreft: directiewisseling

 

Beste ouder(s) / verzorger(s) van o.b.s. Theo Thijssen,

 

Vrijdag 4 november jl. heeft u de Infothijs ontvangen. Hierin is, door de directeur-bestuurder van Plateau openbaar onderwijs Assen, gecommuniceerd dat mevrouw Cassandra Zwiers na een periode van afwezigheid in goed overleg niet meer terug zal keren als directeur op o.b.s. Theo Thijssen.

In het onderzoek dat in de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden is duidelijk geworden dat verdere samenwerking tussen mevrouw Cassandra Zwiers en het team van o.b.s. Theo Thijssen helaas niet meer wenselijk is.

Er is gedurende deze periode overleg geweest tussen Plateau, de directeur, het team en de MR van o.b.s. Theo Thijssen.

Uit het advies n.a.v. het onderzoek kwam tevens de aanbeveling om een interim-directeur aan te trekken voor de komende periode.

Ik wil me graag aan u voorstellen:


Mijn naam is Bauke Waslander, 35 jaar en samenwonend in Leeuwarden met mijn partner Jolanda en dochter Maud (inmiddels ruim 3 jaar).

 

Ik zal twee en een halve dag per week op Theo Thijssen aanwezig zijn en verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Ik zal in de nieuwsbrieven altijd zo goed mogelijk aangeven wanneer ik aanwezig ben. Indien nodig ben ik altijd bereikbaar per email en telefoon.

Eind oktober ben ik gestopt als directeur van een basisschool in Burdaard en ben ik volledig als zelfstandige aan de slag. Al vanaf de start van het schooljaar ben ik als interim-directeur werkzaam op o.b.s. De Zweng in Exloo.
Ik ben altijd werkzaam in het basisonderwijs geweest, als directeur en als leerkracht op verschillende scholen en in verschillende groepen.
Ik ben interim-directeur geweest in Lelystad en heb diverse scholen ondersteund in de onderwijskundige ontwikkeling. Daarnaast ben ik meerscholendirecteur geweest en verantwoordelijk geweest voor de bovenschoolse onderwijskundige aansturing binnen die vereniging. Daarvoor ben ik werkzaam geweest op verschillende scholen waar ik onder meer les heb gegeven aan een groep 6 en een groep 8 in Rhenen en een combinatiegroep 6/7/8 op een Jenaplanschool in Leeuwarden.

Onderwijs is iets waar ik van geniet en uitdaging in vind en wat ik graag met het team en ouders wil ontwikkelen om zo samen het beste uit alle kinderen van de school te kunnen halen. De Daltonvisie sluit daar naadloos op aan: vrijheid, zelfstandigheid en samenwerken.

Het bestuur van Plateau openbaar onderwijs Assen heeft mij gevraagd of ik deze periode als interim-directeur van o.b.s. Theo Thijssen wil werken. Na een positief gesprek op het stafbureau te hebben gehad ben ik hier afgelopen vrijdag begonnen. Ik heb met het team prettig kennis gemaakt en heb in enkele groepen alvast mijzelf kunnen voorstellen. Ik wil dit zo snel mogelijk ook bij de andere groepen doen.

Ik heb er alle vertrouwen in dat we met elkaar een goede samenwerking aangaan.

 

Met vriendelijke groeten,

Bauke Waslander
dir@obstheothijssen.nl

06-19622177