mededeling afwezigheid directeur

Zoals u weet is de directeur Cassandra Zwiers al enige tijd afwezig.

De afgelopen periode hebben er gesprekken tussen Plateau en mevr. Zwiers plaatsgevonden en is in goed overleg besloten dat zij niet terug zal keren als directeur van obs Theo Thijssen.

Met positief advies van de MR van de school is dhr. B. Waslander aangetrokken om als interim-directeur de directietaken waar te nemen.

Paul Moltmaker 

directeur bestuurder St. Plateau Openbaar Onderwijs Assen

 

---

mijnTOP

Vandaag krijgt uw kind het mijnTOP-overzicht mee naar huis. Naast de planning, die u de vorige maand al heeft ontvangen, ziet u nu ook de resultaten die op 15 oktober behaald zijn op het overzicht staan.

Er zijn leerlingen die extra hulp voor bepaalde vakgebieden hebben. De extra hulp die voor de komende periode in de planning staat is uitgeschreven in een plan. Deze plannen ontvangt u ook vandaag via uw kind, evenals de evaluatie van de plannen van de vorige periode (tot 15 oktober).

Wanneer u vragen heeft over het mijnTOP-overzicht of over een plan, kunt u natuurlijk altijd bij de leerkracht terecht.

---

9 november - studiedag BLP

Woensdag 9 november a.s. houdt het team zich onder andere bezig met Building Learning Power (BLP). De manier van denken, praten en uitleggen die bij BLP hoort, sluit naadloos aan op het daltononderwijs en is daarom een geweldige aanvulling en kans om onze manier van onderwijs nog rijker te maken. Woensdag bezoeken we ook de inspiratiemiddag die wordt georganiseerd, om mensen te ontmoeten die zich al langer met BLP bezighouden. We hopen geïnspireerd te raken, zodat we op donderdag weer met veel plezier, enthousiasme en nieuwe ideeën samen met de leerlingen verder kunnen gaan met het trainen van de leerspieren.

Voor de volledigheid; zoals op de kalender vermeld is, zijn de leerlingen op deze dag vrij.

---

onderbouwshow groep 1-2b

 

De kinderen van groep 1-2B hebben op 4 november de onderbouw show verzorgd. In “een dagje naar de dierentuin” kwamen ze beren, olifanten, schapen en vele andere dieren tegen. We hebben gelachen, gedanst en heel veel plezier gemaakt!

---
slimme vogel 2

slimme novembervogel

Iedereen weet hoe belangrijk meneer Janno, onze conciërge, op school is. Of het nu gaat om een verstopte regenpijp, ballen op het dak of het zetten van heerlijke koffie, meneer Janno regelt het.

Zelfs de jongste kleuters beseffen dit al snel. Dat blijkt wel uit het volgende:

Het tekenpapier in de klas is op. De kleuter vraagt aan juf of er nog meer papier is. Juf antwoordt dat het kind wel even met de lege papierlade naar meneer Janno mag gaan. 'Meneer Janno?' zegt de leerling. De juf wil uitleggen wie meneer Janno is, maar dat hoeft al niet meer. Een medeleerling die hoorde waar over gesproken werd, legt kort, maar bondig en doeltreffend uit wie meneer Janno nu eigenlijk is:

'Meneer Janno, die rekent altijd op ons!'

En zo is het maar net!

---

11 november is de dag...

Op dit moment wordt er door iedereen hard gewerkt aan de lampionnen. In de onderbouw is geweldige hulp van ouders bij het knutselen, daar zijn we uiteraard zeer content mee.

Op vrijdag 11 november gaan de leerlingen in de groep 1 en 2 met hun lampion naar de Ekke Faber Flat (onze buren). De groepen 3 en 4 vertrekken naar de Wijde Blik, om daar samen met de bewoners nieuwe en oude liedjes, passend bij Sint Maarten, te zingen.

 

---

uit de schoolgids - start van de dag

De herfstvakantie is voorbij en de leerlingen uit groep 3 kunnen er daarom van af nu ook voor kiezen om 's morgens al vanaf 8.15 uur te beginnen met taakwerk. Voor de volledigheid treft u hieronder het hele stuk dat over dit onderwerp in de schoolgids te vinden is.

 

Voor veel ouders is de weg naar de klas ‘s morgens een natuurlijke gang, zeker in de onderbouw. Het is goed kinderen zo snel mogelijk te leren zelf het lokaal in te gaan.  Wilt u daarbij de eerste bel zien als signaal om de school weer te verlaten, zodat de leerkracht bij de tweede bel kan starten? Als u met andere ouders iets wilt bespreken na het brengen van uw kind(eren), wilt u dat dan buiten het zicht van de kinderen doen? We merken regelmatig dat dit invloed heeft op vooral de jonge kinderen. Uitgebreid allerlei dingen overleggen met de leerkracht kan voor schooltijd gewoon niet, daar moet u even een aparte afspraak voor maken.

Vanaf groep 3 worden kinderen die dat zelf willen in de gelegenheid gesteld om vanaf kwart over acht alvast met hun werk te beginnen, om er zo voor te zorgen dat het werk op tijd af is. Natuurlijk kan er in zo’n lokaal alleen maar goed gewerkt worden, wanneer de situatie niet te onrustig is. Vandaar dat deze deur maar even open blijft om alleen de bewust kiezende kinderen die kans te gunnen.

Voor alle duidelijkheid, de deuren van de bovenbouw en de hoofdingang (groep 4 t/m 8 en groep 3 vanaf de herfstvakantie) gaan een kwartier voor tijd even open. Daarna gaat de deur weer dicht en pas bij de eerste bel weer open. De deur van de hoofdingang gaat een kwartier voor tijd open en blijft open. Kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen die ingang niet gebruiken om alsnog voor extra werken te kiezen. U kunt als ouder tot de eerste bel natuurlijk altijd naar binnen om even iets met de leerkracht te overleggen of een afspraak te maken.

 

---
punten sparen...

punten sparen...

De Jumbo heeft ons bericht dat we woensdag a.s.  de cheque kunnen ophalen met het te besteden bedrag.

Wij willen iedereen die heeft geholpen bij het invoeren van de punten (iets wat een tijdrovende klus bleek) hartelijk danken!

Wanneer er meer duidelijkheid is over de hoogte van het bedrag en de besteding daarvan, informeren wij u via de website www.obstheothijssen.nl

---
Bezoek Hofstede groep 3

Bezoek Hofstede groep 3

woensdag 26 oktober is groep 3 naar de kinderboerderij geweest. In groepjes gingen we met de ouders op zoek naar allerlei vogels op het vogeleiland die afgebeeld stonden op onze fotospeurtocht. We zochten de dieren van de kinderboerderij en allerlei bomen, planten en struiken die we rondom de vijver konden vinden. Ook mochten de kinderen een cracker met frambozenjam proeven. …

Lees verder

---
Themaweek JONG en OUD

Themaweek JONG en OUD

  In oktober sluiten we de periode voor de herfstvakantie af met een fijne themaweek. Het thema is 'jong en oud' , het thema van de Kinderboekenweek. Op deze site kunt u informatie, verslagen en foto's terugvinden van deze week.   Klik op het plaatje voor het volledige fotoalbum. Dit album wordt dagelijks aangevuld met de nieuwste foto's!  

Lees verder

---

 

OPR ondersteunings plan raad

OPROEP NIEUWE OPR-LEDEN!

In verband met het verstrijken van het 3 jarige zittingstermijn van een aantal OPR-leden, zijn wij op zoek naar een nieuwe enthousiaste leden.

De OPR van het Samenwerkingsverband P.O.22-01 bestaat uit 10 leden, waarvan 5 personeelsleden en 5 ouders. De zetels worden als volgt verdeeld: a. drie personeelsleden van de reguliere basisscholen in het samenwerkingsverband; b. drie ouders van de reguliere basisscholen in het samenwerkingsverband; c. één personeelslid van de scholen voor cluster 3 en 4 (primair onderwijs ) in het samenwerkingsverband; d. één ouder van de scholen voor cluster 3 en 4 (primair onderwijs ) in het samenwerkingsverband; e. één personeelslid van de scholen voor speciaal basis onderwijs in het samenwerkingsverband; f. één ouder van de scholen voor speciaal basis onderwijs in het samenwerkingsverband

Enkele redenen om uw kandidaat te stellen voor de OPR:

1. U praat mee over en heeft invloed op de manier waarop het onderwijs aan leerlingen georganiseerd wordt;

2. U denkt mee over de manier waarop extra ondersteuning aan leerlingen geboden kan worden;

3. U bouwt kennis en kunde op over het bredere netwerk waarin uw school deelneemt

en kunt deze kennis gebruiken binnen uw eigen school;

4. U wordt gefaciliteerd door uw deelname aan de OPR;

5. U leert nieuwe en enthousiaste mensen kennen.

Kandidaten voor de verkiezing

Wij zijn op zoek naar kandidaten uit de volgende geledingen:

 Leerkracht SBO

 Ouder SBO

 Ouder SO

 2 ouders regulier onderwijs

Bent u bereid zich kandidaat te stellen voor de OPR ? U hoeft geen lid te zijn van een MR, of voorgedragen te worden door uw MR.

Kandidaat stellen kan door te mailen naar : opr@swv2201po.nl voor 15 november 2016.

---
gevonden voorwerpen

gevonden voorwerpen

Op de laatste woensdag van de maand kunt u even een kijkje nemen tussen de dan uitgestalde gevonden voorwerpen. Direct daarna worden de overgebleven spullen verwijderd. Ze gaan dan naar een goed doel of eventueel in de container. Waardevolle voorwerpen (horloges, sleutels e.d.) worden wel door Janno bewaard.

Lees online.

---
Assen beweegt

Assen beweegt

U kunt altijd nog even kijken op de website van Assen beweegt om te zien of er nog leuke bewegingsactiviteiten op het programma staan.

 

Lees online.

---

sponsors van o.b.s. Theo Thijssen

warenhuis Vanderveen

warenhuis

Vanderveen

---