---

IJzel

Wat hadden we een rare start van 2016 na de kerstvakantie. We waren goed en wel  een dag aan het werk of de ijzel zorgde voor een verlengde vakantie...

De communicatie naar de ouders moest even op gang komen, omdat het ons dinsdagochtend toch wat overviel. Maar na een dag verliep dit veel vlotter en konden we u via de e-mail, website, Facebook en Twitter op de hoogte brengen.

We willen u bedanken voor het begrip en de flexibiliteit deze dagen. Hoe leuk het schaatsen op straat ook was, we gaan er van uit dat het gaat om een uitzonderingssituatie.

De leerlingen hebben natuurlijk een aantal dagen niet kunnen werken aan hun taken. De leerkrachten doen er alles aan om de opgelopen achterstanden in te halen. Het kan zo zijn dat leerlingen hierdoor net hun MijnTop niet halen. Het gaat dan om een kleine achterstand die in de komende periode weer ingehaald kan worden. Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

 

 

---

Actueel

We zitten midden in de Citoweken. In deze weken maken de leerlingen toetsen om te bekijken of ze de stof beheersen die in de afgelopen periode is aangeboden. De resultaten van de methodetoetsen en de dagelijkse indruk van de leerkracht zorgt voor een beeld van iedere leerling. Dit wordt vertaald naar een rapport. De leerlingen krijgen tevens een overzicht mee met hun Cito resultaten. Dit gaat op vrijdag 19 februari mee naar huis, daarnaast krijgen de leerlingen hun MijnTop overzicht in deze week mee.

---

Overlijden ouder

Het doet ons veel verdriet dat

 Selim

  Sinanovic

vader van onze leerling Semin uit groep 8 plotseling is overleden.

 

Wij wensen de familie heel veel sterkte

met het verwerken van dit verlies.

 

MR, OV, leerlingen en team

   O.B.S. Theo Thijssen Assen

---

Schoolvolleybal

Op 13 januari was het eerst de beurt aan de leerlingen van groep 7 en 8. We waren met 4 teams aanwezig in sporthal “De Timp”. De animo voor dit toernooi is altijd erg groot.

De teams werden begeleid door ouders.

Na een bondige uitleg en enkele voorbeelden m.b.t. de techniek kon het toernooi beginnen. Er werd fanatiek gespeeld en zowel de coaches als de spelers hadden er veel plezier in. De meisjesteams wonnen wel wedstrijden, maar helaas gingen ze niet door naar de finale.

De jongensteams speelden erg enthousiast en fanatiek. Helaas lukte het niet om de overwinning te behalen.

Tot slot kreeg iedere speler een mooi vaantje ter herinnering aan deze sportieve en gezellige middag. Begeleiders en supporters jullie worden ook heel erg bedankt!

---

Schaaktoernooi

Op zaterdag 30 januari zal het Basisschoolschaakkampioenschap weer plaatsvinden in Pabo de Eekhorst. Na eerst een schoolcompetitie te hebben gespeeld, mogen er nu 15 kinderen van onze school deelnemen. De leerlingen spelen namens de school eerst individueel, daarna gaan de beste 4 leerlingen samen verder als team. De kinderen zullen worden begeleid door meester Pascal en Anita Maas. We wensen ze allemaal veel succes!

---
gevonden voorwerpen

gevonden voorwerpen

Op de laatste woensdag van de maand kunt u even een kijkje nemen tussen de dan uitgestalde gevonden voorwerpen. Direct daarna worden de overgebleven spullen verwijderd. Ze gaan dan naar een goed doel of eventueel in de container. Waardevolle voorwerpen (horloges, sleutels e.d.) worden wel door Janno bewaard.

Lees online.

---
apps

schoolapp

De o.b.s. Theo Thijssen beschikt over een eigen school-app. Via de app kunt u met een smartphone snel naar onze schoolinformatie. Een handige toegevoegde waarde is dat ziekmeldingen via de app kunnen plaatsvinden. De in-gesprek-toon van de telefoon is daarmee verleden tijd ’s morgens vroeg rond acht uur.

Lees online.

---

Heeft u vragen of opmerkingen voor de oudervereniging, ze zijn te
bereiken via het mailadres: oudervereniging@obstheothijssen.nl

 

---

telefoonnummer gewijzigd

Het telefoonnummer van de school is gewijzigd en is nu:

0592-820620

Het oude nummer zal nog enige tijd ook beschikbaar blijven

---
Assen beweegt

Assen beweegt

U kunt altijd nog even kijken op de website van Assen beweegt om te zien of er nog leuke bewegingsactiviteiten op het programma staan.

 

Lees online.

---

sponsors van o.b.s. Theo Thijssen

warenhuis Vanderveen

warenhuis

Vanderveen

---