Uitnodiging voor oudergesprek op school.

Komende vrijdag ontvangt u van ons, via het bij ons bekende e-mailadres, een uitnodiging om u digitaal in te schrijven voor de contactmiddag/avond van uw kind(eren) . Dit betreft een uitnodiging voor de leerlingen uit groep  1,2,3,4,5 en7. Groep 6 + 8 hebben in november een contactmoment vanwege de uitslagen van de tussentest en de drempeltest.

Om een contactmoment vast te leggen gaat u als volgt te werk:

* u klikt op de link die in de email staat

* u kiest eerst de dag die het beste uitkomt

* vervolgens klikt u op het bolletje voor het door u gekozen tijdstip

* nu bent u klaar

* u ontvangt via de e-mail nog een bericht met hierin de dag en het tijdstip waarop u verwacht wordt

* op de dag van uw gesprek, ontvangt u 's morgens nog een herinnering aan uw gesprek via de e-mail

* wanneer u meerdere kinderen op school hebt, dan is het handig om bij beide de beschikbare momenten te bekijken. Hierna kunt u bij beide een op elkaar aansluitend tijdstip kiezen.

* nieuwe leerlingen in groep 1 of 2 krijgen eerst een huisbezoek van de leerkracht. De leerkracht maakt hiervoor zelf een afspraak. Voor deze kinderen hoeft u geen oudergesprek in de contactweek te plannen.

In de afgelopen week heeft de beheerder van het programma een testmail gestuurd. Dit was een vergissing. Er hebben zich ouders bij ons gemeld die verward waren door dit bericht en die niet wisten wat ze er mee moesten. De beheerder biedt zijn excuses aan voor dit ongemak.

We hopen dat het inschrijven nu zonder problemen zal verlopen.

 

---

Bedankje Chris Mailly

Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan mijn afscheid op donderdag 2 juli jl. Alle hartverwarmende attenties hebben ervoor gezorgd dat deze dag in mijn geheugen gegrift staat.

Jarenlang heb ik met zeer veel plezier op o.b.s. Theo Thijssen gewerkt, een school waar een heel plezierige sfeer heerst, bovendien een school met een duidelijk eigen visie. Ik wens iedereen toe dat die leeromgeving nog in lengte van dagen mag blijven bestaan.

Nogmaals dank en alle goeds toegewenst!

 Chris Mailly

---

Informatie Obs Theo Thijssen

U kunt goed op de hoogte blijven van alle activiteiten en het nieuws over de school middels de volgende mogelijkheden:

* Website: www.obstheothijssen.nl

* Nieuwsbrief de "Infothijs": hiervoor kunt u zich aanmelden op de website onder het kopje nieuwsbrief

* Kabelkrant: schermen in de school waarop het laatste nieuws te lezen is

* Twitter: obsTT

* Facebook: obs Theo Thijssen

* Kleuterklets: informatie over de kleutergroepen, deze wordt per mail verstuurd naar de ouders van desbetreffende groepen.

---
Theo Thijssen inleverplaats voor SuperMirthe's Lichtpuntjes!

Theo Thijssen inleverplaats voor SuperMirthe's Lichtpuntjes!

SuperMirthe's Lichtpuntjes zijn handgemaakte en kleurrijke kaarsen. Ik ben ze gaan maken nadat Mirthe vorige jaar op 4 jarige leeftijd overleed aan de hersentumor die ze had. Met de kaarsen geef ik symbolisch het Licht van Mirthe door en van degenen die in gedachten bij ons zijn, wanneer de kaars wordt aangestoken. Om de kaarsen te kunnen blijven maken, heb …

Lees verder

---
Eerste keuze van 2015-2016

Eerste keuze van 2015-2016

De mijnTOP+ keuze is weer van start gegaan.Malu Van Malu Dance Company heeft een dansworkshop voor de kinderen verzorgd. Vooral meisjes maakten van dit aanbod gebruik.Het mooie weer zorgde ervoor dat er veel buitenactiviteiten waren: walkietalkiespel, stoepkrijt tekenen, film maken en sport. Binnen verzorgde juf Joline een workshop onderzoeken. De kinderen onderzochten of een ijsklontje sneller smelt in een vol …

Lees verder

---
Sport- en speldag groepen 1 en 2

Sport- en speldag groepen 1 en 2

De laatste dagen liet de zon zich niet meer zien, maar na regen komt zonneschijn. Gelukkig maar, want woensdag stond in het teken van de sport- en speldag op het schoolplein. De kinderen waren sportief gekleed en hadden er erg veel zin in. Om 8.30 uur werd er in de klas begonnen met de warming-up. Ondertussen gingen de hulpouders alle …

Lees verder

---
Themadag “de kapper” groepen 1 en 2

Themadag “de kapper” groepen 1 en 2

De afgelopen week leerden de kinderen in de groepen 1 en 2 veel over de kapper. We hebben filmpjes gezien en er werd verteld over de kapsalon. Alle kinderen hebben met scheerschuim gespeeld. Dat voelde heel erg gek! De kinderen van groep 2 hebben met ecoline en een föhn haren gemaakt en een mooie spiegel geknutseld. Op de gang was …

Lees verder

---
Sportdag groep 3 t/m 8

Sportdag groep 3 t/m 8

Woensdag 19 augustus hadden de groepen 3 t/m 8 hun sportdag op de atletiekaccommodatie van AAC. We troffen ideaal weer om te sporten. Alle kinderen waren ingedeeld in teams en namen deel aan de volgende onderdelen: sprint, hindernisloop, afstandsloop, balwerpen, kogelstoten en verspringen. Je mocht bij de meeste onderdelen twee keer proberen en het beste resultaat werd genoteerd voor je …

Lees verder

---

Nieuws van de Oudervereniging

                      Oudervereniging obs Theo Thijssen  (OV)

Op school zijn veel zaken waarbij de steun van ouders onmisbaar is. Dit geldt ook voor de verschillende activiteiten die op school georganiseerd worden. U kunt daarbij o.a. denken aan de sportdag, de Sinterklaas- en Kerstviering en het Paasontbijt. De commissies van de OV organiseren deze activiteiten, het bestuur coördineert ze achter de schermen.

 

Leden bestuur Oudervereniging

Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester, secretaris en twee leden. Het bestuur komt ongeveer vier keer per jaar bijeen.

voorzitter                      : vacature

penningmeester            : Heidi Boonstra (moeder van Esmeé, Merel en Jesse Feijen)

secretaris                     : Bithja Broekema-Janssen (moeder van Luca, Jesse en Eva Broekema)

lid                               : Mirjam Regtop (moeder van Lisanne Regtop)

lid                               : Manon Bueving (moeder van Maaike en Leonie van Doorne)

 

Taken Oudervereniging

De doelen van de OV en de taken van het bestuur zijn onder meer:

>Het stimuleren van de betrokkenheid van ouders en verzorgers bij school

>Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van school en het openbare karakter ervan

>Het schoolteam te ondersteunen bij haar taken

>Het innen van de ouderbijdrage en het beheer van de OV rekening

>Gevraagd en ongevraagd de MR advies te geven

>Het organiseren en coördineren van schoolfeesten, sport- en spelactiviteiten

>De financiering van diverse commissies

Nieuwe voorzitter gezocht!

Na vele jaren inzet neemt onze voorzitter Bé Lamfers afscheid van de OV. Wie wil het stokje van hem overnemen? Aanmelden en meer informatie via: oudervereniging@obstheothijssen.nl.

Nieuwe coördinator kriebelteam gezocht!

Het kriebelteam dat na de vakantie de kinderen op hoofdluis controleert heeft een nieuwe coördinator nodig. Aanmelden en meer informatie via: oudervereniging@obstheothijssen.nl.

Oproep: meld kinderen met een allergie of dieet bij de OV!

Sinds kort zit Manon Bueving als allergie-/dieet-ouder in het bestuur. De komende tijd zullen we de invulling van deze rol verder ontwikkelen. Daarbij kunnen wij uw mening en ervaring goed gebruiken! Heeft uw kind een voedselallergie, volgt het een dieet of zijn er voedingsmiddelen die uw kind niet mag hebben? Laat het ons weten via oudervereniging@obstheothijssen.nl. Wij willen graag samen met u kijken hoe we hiermee rekening kunnen houden bij de organisatie van de diverse activiteiten.

Contact

Uw vragen of opmerkingen zijn altijd welkom bij ons. Mail ons of schiet ons gerust even aan in de wandelgangen of op het schoolplein! E-mailen kan via oudervereniging@obstheothijssen.nl. Ook hebben wij een brievenbus bij de hoofdingang hangen.

---

Assen Runs Scholencompetitie

Door mee te doen aan één of meer van de runs in de scholencompetitie kunnen leerlingen punten verzamelen voor hun school. De competitie omvat de onderstaande vijf loop-evenementen, die hiervoor allemaal geschikte kidsruns kennen:

-          Zaterdag 12 september 2015:       Winkelrijk Marsdijk Run

-          Zondag   22 november 2015:        Baggelhuizercross

-          Zondag     3 april 2016:               Lanting 10 van Assen

-          Zondag     5 juni 2016:                Asserstadsloop

-          Zaterdag 18 juni 2016:                TT-Run

De prijsuitreiking van de scholencompetitie over het afgelopen schooljaar was op vrijdag 4 september 2015. De Asser basisscholen waarvan leerlingen aan één of meer runs hebben deelgenomen zijn daarin als volgt geëindigd:

1 OBS de Heksenketel         2 CBS De Kloostertuin

3 OBS Emmaschool             4 CBS De Borg

5 OBS De Marskramer         6 CBS Het Krijt

7 CBS De Scharmhof           8 OBS Baggelhuizen

9 OBS Valkenhorst             10 GBS De Parel

11 SBO de Meander           12 OBS Het Sterrenschip

13 CBS De Boei                 14 OBS Theo Thijssen

15 CBS Het Kompas           16 OBS Kloosterveen

17 GBS De Driesprong        18 De W.A. van   Lieflandschool

19 CBS Het Octaaf              20 OBS de Vuurvogel

---
gevonden voorwerpen

gevonden voorwerpen

Op de laatste woensdag van de maand kunt u even een kijkje nemen tussen de dan uitgestalde gevonden voorwerpen. Direct daarna worden de overgebleven spullen verwijderd. Ze gaan dan naar een goed doel of eventueel in de container. Waardevolle voorwerpen (horloges, sleutels e.d.) worden wel door Janno bewaard.

Lees online.

---
apps

schoolapp

De o.b.s. Theo Thijssen beschikt over een eigen school-app. Via de app kunt u met een smartphone snel naar onze schoolinformatie. Een handige toegevoegde waarde is dat ziekmeldingen via de app kunnen plaatsvinden. De in-gesprek-toon van de telefoon is daarmee verleden tijd ’s morgens vroeg rond acht uur.

Lees online.

---

Heeft u vragen of opmerkingen voor de oudervereniging, ze zijn te
bereiken via het mailadres: oudervereniging@obstheothijssen.nl

 

---

telefoonnummer gewijzigd

Het telefoonnummer van de school is gewijzigd en is nu:

0592-820620

Het oude nummer zal nog enige tijd ook beschikbaar blijven

---
Assen beweegt

Assen beweegt

U kunt altijd nog even kijken op de website van Assen beweegt om te zien of er nog leuke bewegingsactiviteiten op het programma staan.

 

Lees online.

---

sponsors van o.b.s. Theo Thijssen

warenhuis Vanderveen

warenhuis

Vanderveen

---