---
nieuwe Thijsjesraad gekozen

nieuwe Thijsjesraad gekozen

Al enige tijd zaten meerdere bovenbouw-kinderen in grote spanning. De Thijsjesraadverkiezingen stonden namelijk weer voor de deur. Op 17 juni zou bekend worden wie in de Thijsjesraad van volgend school zou zitten. Omdat elke groep vertegenwoordigd moet zijn werd er al vorige week in de hoogst drie groepen (van volgend schooljaar) één kandidaat gekozen. Lisanne Regtop (5), Escra Reid (6) en …

Lees verder

---

Avond vierdaagse 2015

 Allereerst willen we graag alle begeleiders, de catering, Janno en alle ouders die zich hebben ingezet voor de avondvierdaagse bedanken. 

De eerste dagen verliepen prima en we zijn op vrijdag de intocht mooi verkleed gestart in opperbeste stemming. Jammer genoeg  sloeg aan het einde van de tocht het noodweer toe. Door het grote aantal mensen dat op de been was, was het onmogelijk om overzicht te houden. Een aantal ouders nam hun kinderen uit de groep en vertrok.  Anderen gingen naar binnen in de Bonte Wever. De leden van de commissie hebben hun best gedaan om te helpen waar zij konden. We hebben zelf een verzamelpunt geprobeerd te creëren. Ook hebben we steeds contact gehouden met het opgerichte verzamelpunt van de organisatie voor kinderen die hun ouders nog niet hadden gevonden. Van de kinderen waarover we twijfelden of ze veilig/ terecht waren hebben we de ouders gebeld. Rond 23.00 uur, toen het rustig werd in de Bonte Wever, zijn de laatste leden van de commissie naar huis gegaan. 

Op zondag is er door Wandelvereniging De Zwaluwen, die de avondvierdaagse voor Assen organiseert, naar de contactpersonen van de scholen een mail verzonden over het verloop van de avond. Zij geven hierin aan dat zij in overleg met de politie en de meldkamer hun beslissingen hebben genomen over het door laten gaan van het evenement, het evacueren later op de avond en het bewust kiezen voor opvang op 1 locatie, om goed overzicht te kunnen houden en onduidelijkheid te voorkomen bij ouders en deelnemers.  Wandelvereniging De Zwaluwen zal dit evenement uitgebreid evalueren met alle betrokkenen (gemeente, politie, EHBO, UMC Ambulance, de OvD en de burgemeester).

Binnenkort gaan we als commissie het verloop van de avond4daagse evalueren, zoals we dat ieder jaar doen. Ook door Wandelvereniging De Zwaluwen wordt een avond georganiseerd, waar scholen input kunnen leveren voor hun evaluatie. Wij zullen, vanuit onze eigen evaluatie, onze bijdrage daar aan leveren. 

Indien er nog mensen zijn die vragen, opmerkingen of suggesties hebben kunnen dit mailen naar Carla Lukens,  appieal@versatel.nl - De avondvierdaagse commissie

---

Nieuws van de Oudervereniging

Met name achter de schermen coördineert het bestuur van de Oudervereniging vele activiteiten op school. U kunt daarbij o.a. denken aan de sportdag, de Sinterklaas- en Kerstviering en het Paasontbijt. Deze activiteiten worden gefinancierd door de jaarlijkse ouderbijdrage.

Nieuw - Nieuw in ons midden is Manon Bueving, zij zal als allergie-/dieet-ouder hetbestuur komen versterken. De komende tijd zullen we de invulling van haar taken verder gaan ontwikkelen. Heeft uw kind een voedselallergie, volgt het om andere redenen een dieet of zijn er voedingsmiddelen die uw kind niet mag hebben? Laat het ons weten via oudervereniging@obstheothijssen.nl en wij zullen kijken hoe we hiermee rekening kunnen houden bij de organisatie van de diverse activiteiten.

Leden bestuur Oudervereniging - Na vele jaren inzet zullen onze voorzitter, Bé Lamfers, en algemeen lid Petra de Vries  binnenkort afscheid nemen als bestuurslid. Wie wil het stokje van hen overnemen? Aanmelden en meer informatie via: oudervereniging@obstheothijssen.nl.

Namens de Oudervereniging - Bé Lamfers, Heidi Boonstra, Bithja Broekema-Janssen, Mirjam Regtop, Petra de Vries en Manon Bueving

---

weerbaarheidstrainingen CJG Assen

Na de zomervakantie start het CJG Assen de volgende weerbaarheidstrainingen:

De ‘Ik Kan Het-training’ voor kinderen van groep 5 en 6. De training wordt gegeven op donderdagmiddag van 16:00 tot 17:00 uur. De ‘Power Kidzzz-training’ voor kinderen van groep 7 en 8. De training wordt gegeven op dinsdagmiddag van 16:00 tot 17:30 uur. De trainingen bestaan uit acht bijeenkomsten. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer informatie vindt u op:  www.cjgassen.nl   en dan bij ‘Agenda’. Aanmelden kan bij g.sinkgraven@ggddrenthe.nl

---
Sneeuwwitje 1-2b

Sneeuwwitje 1-2b

Op vrijdag 12 juni was de onderbouwshow van groep 1-2b. De show ging over Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Omdat de boze stiefmoeder van Sneeuwwitje zelf de mooiste van het land wilde zijn, liet ze Sneeuwwitje door de jager naar het bos brengen. De jager kreeg echter medelijden en zei dat Sneeuwwitje zich moest verstoppen in het bos. Sneeuwwitje vond …

Lees verder

---
nieuwe directeur bekend

nieuwe directeur bekend

Zoals u weet zal Chris Mailly na ruim 40 dienstjaren, waarvan 25 jaar als directeur van obs Theo Thijssen, aan het eind van dit schooljaar zijn loopbaan beëindigen. Het verheugt mij u te kunnen meedelen dat er inmiddels voor obs Theo Thijssen een nieuwe directeur is gevonden. De Bestuurscommissie heeft ingestemd met de voordracht van Cassandra Zwiers als nieuwe directeur …

Lees verder

---
Spacey in het verkeer

Spacey in het verkeer

We kwamen in de speelzaal en troffen Spacey aan. Hij was vanaf een verre planeet naar Assen gestuurd om over verkeer te leren. De kinderen hebben hem geleerd dat je voor het oversteken eerst links-rechts-links moet kijken. Ook als je over een zebrapad wilt. Spacey moest ook nog leren dat je in de auto in een zitverhoger kunt en een …

Lees verder

---
150603 Vosjes muziek

150603 Vosjes muziek

Sjoerd van het ICO was bij ons in de groep. Hij had heel veel instrumenten bij zich. Uit de koffer met saxofoon kwam ook een vosje. Dit vosje kon heel mooi zingen. De kinderen lieten het vosje dansen op snelle, langzame, hoge, lage, droevige en snelle muziek. We gaan over drie weken een muziekopname maken.

Lees verder

---
150602 dode hoek

150602 dode hoek

Om kinderen bewust te maken van het gevaar van de dode hoek wordt hierover in Drenthe voorlichting gegeven in groep 8 van de basisscholen. Een rijinstructeur geeft uitleg over de dode hoek bij een echte vrachtauto. Op dinsdag 2 juni kregen de kinderen van onze groep acht les over het gevaar van de dode hoek.  De kinderen mochten zelfs plaats …

Lees verder

---
pabo voorstelling groep 3-4

pabo voorstelling groep 3-4

Op vrijdagmiddag mochten de groepen 3 en 4 naar de Pabo voor een toneelvoorstelling. Er was eerst een juf die ging met ons klappen en springen. Toen was daar een hele blije egel. Ze haalde allemaal grappen uit met de dieren van het bos en de heks. De heks werd heel kwaad. Haas redde de dieren door te zeggen dat …

Lees verder

---
struikelstenen

struikelstenen

Wij hebben vrijdag 1 mei en donderdag 21 mei de struikelstenen schoongemaakt met groep 8. Op vrijdag 22 mei hebben we weer struikelstenen gepoetst, nu met groep 6, 7 en 8. De struikelstenen staan symbool voor de mensen die zijn afgevoerd naar vernietigingskampen zoals bijvoorbeeld Auschwitz. We hopen dat door deze struikelstenen deze mensen niet worden vergeten. We gingen naar …

Lees verder

---
beachvolleybal

beachvolleybal

Na een fijn Pinksterweekend en met aan het eind van de week een schoolreis in het vooruitzicht hadden de groepen 6 en 7 nog een fantastisch evenement.  Ze kregen een beachvolleybal-clinic aangeboden in het centrum. Het was een succes!

Lees verder

---
gevonden voorwerpen

gevonden voorwerpen

Op de laatste woensdag van de maand kunt u even een kijkje nemen tussen de dan uitgestalde gevonden voorwerpen. Direct daarna worden de overgebleven spullen verwijderd. Ze gaan dan naar een goed doel of eventueel in de container. Waardevolle voorwerpen (horloges, sleutels e.d.) worden wel door Janno bewaard.

Lees online.

---
apps

schoolapp

De o.b.s. Theo Thijssen beschikt over een eigen school-app. Via de app kunt u met een smartphone snel naar onze schoolinformatie. Een handige toegevoegde waarde is dat ziekmeldingen via de app kunnen plaatsvinden. De in-gesprek-toon van de telefoon is daarmee verleden tijd ’s morgens vroeg rond acht uur.

Lees online.

---

OV

Heeft u vragen of opmerkingen voor de oudervereniging, ze zijn te
bereiken via het mailadres: oudervereniging@obstheothijssen.nl

 

---

telefoonnummer gewijzigd

Het telefoonnummer van de school is gewijzigd en is nu:

0592-820620

Het oude nummer zal nog enige tijd ook beschikbaar blijven

---
Assen beweegt

Assen beweegt

U kunt altijd nog even kijken op de website van Assen beweegt om te zien of er nog leuke bewegingsactiviteiten op het programma staan.

 

Lees online.

---

sponsors van o.b.s. Theo Thijssen

warenhuis Vanderveen

warenhuis

Vanderveen

---