---
Mary's kolommetje in september

Mary's kolommetje in september

Ook dit schooljaar krijgen we een extra portie cultuur via het kunstmenu van het ICO voorgeschoteld. De lessen worden aangeboden vanuit een nieuw systeem, dat eigenlijk wel een beetje op onze vrijdagmiddagkeuze lijkt. Alle leerkrachten mogen kiezen uit het aanbod wat het ICO voor ons heeft voorbereid. De meeste onderdelen zijn al eens voorbij gekomen dus konden we heel bewust …

Lees verder

---

 milieuvriendelijk werk in uitvoering

Rond de herfstvakantie zal opnieuw een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd op onze school. Voor een deel zelfs letterlijk op onze school. In de week voor de herfstvakantie begint namelijk de dakdekker met het vervangen van de dakbedekking. Deze activiteit is vervroegd ingepland omdat daarna zonnepanelen worden geplaatst op de '(schuine) daken van de groepen 5 t/m 8. De bovenbouw dus. Dit laatste kan uitlopen tot in de week na de herfstvakantie.

In de herfstvakantie wordt de verlichting in de school aangepast. In de onderbouwlokalen aan de pleinzijde was dit in de zomervakantie al gebeurd omdat daar een algehele 'facelift' plaats moest vinden. Nu zijn alle overige ruimtes aan de beurt en wordt de tl-verlichting vervangen door led-verlichting.

In de school zal na de herfstvakantie in de bovenbouw (5-8) een experiment plaatsvinden met tabletgebruik. Het betreft hier met name de vakgebieden rekenen en spelling. Meer hierover kunt u lezen in de schooljaargids.

---
themadag verkeer groep 3 en 4

themadag verkeer groep 3 en 4

Vanmorgen (12 september) zijn we begonnen met een filmpje over verkeersborden. Hierna hebben we zelf een verkeersbord gemaakt. Op het kleuterplein mochten we de bestuurder of de voetganger spelen, hierna werden de rollen omgedraaid.  Veel auto’s gingen te snel en veel voetgangers moesten springen voor hun leven. Na wat instructie ging dit gelukkig beter. Hierna werd er een fiets in …

Lees verder

---

opvoedweek 2014

Beste lezer, Voor de zomervakantie heeft u een vooraankondiging ontvangen. Dit keer vindt u in de bijlage het definitieve programma van de opvoedweek 2014! Wij willen u vragen het programma via uw eigen communicatiekanalen (nieuwsbrief, schoolkrant, website) te communiceren met kinderen en ouder(s) / verzorger(s). Met vriendelijke groet, CJG Assen, www.cjgassen.nl,  (0592) 366600

---
spotlight op de pleinklussers

spotlight op de pleinklussers

Zaterdag 6 september was het weer zover. Een groep fantastische pleinklussers had zich bij de juffen Lisette en Dewie opgegeven om op deze mooie dag verder te werken aan het verfraaien van het schoolplein. Logisch dus dat wij die enthousiaste helpers hier even in 'the spotlight' zetten en ze hartelijk danken voor hun inzet! Meer foto's in de fotogalerij.

Lees verder

---
Sport- en speldag

Sport- en speldag

 groepen 1 en 2 Woensdag 3 september stond in het teken van de sport- en speldag voor de groepen 1 en 2. De kinderen waren sportief gekleed en hadden er erg veel zin in! Om 08.30 uur werd er in de klas begonnen met de warming-up. Ondertussen gingen de ouders die kwamen helpen, alle spelletjes klaarzetten. Na de warming-up werden …

Lees verder

---
Column - Een lerend mens telt voor twee - Patrick Sins

Een lerend mens telt voor twee - Patrick Sins

Onderstaande column is geschreven door Patrick Sins, lector daltononderwijs & onderwijsvernieuwing aan de Academie Pedagogiek & Onderwijs, Saxion Hogescholen Talent wordt gezien als iets dat aangeboren is en dat vroeg bij kinderen te signaleren is. Echter zou ik vraagtekens bij dit talent-denken willen plaatsen, door te stellen dat exceptionele gedrag (talent) het gevolg is van toegewijde en doelgerichte oefening. Bovendien stel ik, dat …

Lees verder

---
Passend Onderwijs in schooljaar 2014-2015

Passend Onderwijs in schooljaar 2014-2015

Vanaf 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs echt starten. Wat gaat er nu eigenlijk zichtbaar veranderen? In de klas merken we het aan de aanpak van de groepjes binnen de groep: individuele handelingsplannen hebben plaats gemaakt voor groepsplannen. De administratieve druk is daarmee verlicht, maar de didactische aanpak juist versterkt. Dat is niet helemaal nieuw, we zijn daar al enkele …

Lees verder

---
slimme septembervogels

slimme septembervogels

"Het valt ook niet echt mee om al die dieren uit elkaar te houden. Zoveel verschillende namen! En dan wil mijn juf ook nog van me weten hoe de vrouwtjesdieren allemaal heten. Nou ja zeg! Hoeveel zijn dat er wel niet! Geen wonder dus dat ik hier en daar wel even heel erg twijfel en misschien een foutje maak... Zo zag ik …

Lees verder

---

Drenthe College studenten dit schooljaar

Mijn naam is Shirley. Ik ben 18 jaar en  student van het Drenthe College. Ik zit nu in het laatste jaar van de opleiding onderwijsassistent. Ik loop hier al stage sinds januari. Vorig schooljaar liep ik stage in groep 7b. Nu loop ik stage in groep 6 bij juf Stieneke. Dit doe ik op de woensdag, donderdag en vrijdag. In de klas begeleid ik leerlingen bij het lezen of het maken van toetsen. Verder ondersteun ik de docent bij de gewone taken als nakijken en vragen beantwoorden en andere voorkomende klussen. Op vrijdagmiddag geef ik altijd een workshop bij de grote keuze. Meestal geef ik een workshop wat te doen heeft met tekenen. Dit doe ik elke week weer met veel plezier. Hierna lijkt het me leuk om de opleiding docent beeldende kunst en vormgeving te gaan doen.

Mijn naam is Mitzi en ik loop op dit moment stage bij meester John in groep 8a in de bovenbouw op de donderdag en vrijdag. Woensdags ben ik in de ochtend tot 10 uur in de klas en ga daarna de rest van de ochtend naar de leerafdeling. De leerafdeling houdt in dat alle stagiaires bij elkaar komen en dan met elkaar overleggen over gezamenlijke activiteiten. Verder is er dan tijd om aan onze opdrachten te werken. Op de maandag en dinsdag volg ik de opleiding onderwijsassistent niveau 4 op het Drenthe College Cicero. In de klas ondersteun ik de docent met nakijken en allerlei voorkomende klussen. Ook help ik kleine groepjes kinderen met extra taken, geef extra individuele aandacht aan leerlingen die ergens op achterlopen en ik geef op de vrijdagmiddag keuze. Na deze stage wil ik de pabo doen, maar nu geniet ik eerst van deze stage!

Hallo, Mijn naam is Myke Oosting en ik ben 17 jaar oud. Ik studeer aan het Drenthe College en volg de opleiding SAW en de richting onderwijsassistent. Ik zit nu in het 2e leerjaar. Sinds 25 augustus ben ik begonnen met stage in groep 3 bij Elly. Ik loop hier stage op de maandag, dinsdag en woensdag tot en met vier februari. Hierna ga ik weer naar een andere school om stage te lopen. De Theo Thijssen school is voor mij al bekend want ik heb vorig jaar ook al stage gelopen in groep 6 bij Reinier. Mijn taken zijn onder andere groepjes begeleiden bij het lezen, rekenen en schrijven. Ook ondersteun ik Elly in de klas met nakijken en vragen beantwoorden van leerlingen.

Mijn naam is Angela en ik ben 22 jaar. Op het Drenthe College volg ik de opleiding SAW Onderwijsassistent. Ik zit nu in het derde jaar, dit is tevens het laatste jaar. Voor deze opleiding loop ik stage in groep 4 bij juf Lisette. Ik loop stage op de woensdag, donderdag en vrijdag. Op de andere dagen ben ik op het Drenthe College en volg ik daar lessen. Na deze opleiding wil ik graag naar de PABO om een opleiding tot lerares te volgen. In augustus is mijn stage in groep 4 begonnen. Ik help bijvoorbeeld met lezen, vragen beantwoorden, groepjes begeleiden en nakijken. Zelf heb ik ook een aantal opdrachten vanuit mijn opleiding die ik in de klas ga uitvoeren. Dit alles gaat in overleg met juf Lisette. Ik heb het naar mijn zin in groep 4 en ik hoop hier veel te kunnen leren!

Mijn naam is Iris en ik loop stage op de OBS Theo Thijssen in groep 1/2a bij juf Dewie. Ik studeer op het Drenthe College. Ik zit nu in het tweede jaar van pedagogisch werk. Mijn woonplaats is Assen en ik ben 17 jaar oud. Op de maandag en de dinsdag ben ik in de klas, ook op de woensdag ochtend van 8 tot 10. Eén keer in de week gaan we met alle leerlingen van het Drenthe College rond de  tafel zitten om te praten en dingen te bespreken. Ook gaan we werken aan de opdrachten in de zogenoemde leerafdeling. De werkzaamheden die ik doe zijn helpen en begeleiden in de klas. Ik ben voornamelijk in de klas voor een leerling met het Syndroom van Down om haar extra ondersteuning te geven. Ik weet nog niet precies wat ik hierna wil maar vind dit een hele leuke ervaring!

Hallo, Mijn naam is Yosha Kuiper. Ik ben 19 jaar en studeer aan het Drenthe College en volg de opleiding onderwijsassistent. Ik zit nu in het 3e en laatste jaar en ik ga dit jaar afstuderen.  Vanaf 27 Augustus loop ik stage bij Elly in groep 3. Mijn stage dagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Vorig jaar liep ik stage op ssbo de Boei in Assen. Ik loop nu voor het eerst stage in de onderbouw. Ik ondersteun Elly in de klas en daarnaast begeleid ik kinderen individueel en in groepjes met bijvoorbeeld taal en rekenen. Volgend schooljaar als ik mijn diploma binnen heb wil ik gaan studeren aan de PABO.  

Hallo, Mijn naam is Sanne Noordsij. Ik ben 17 jaar oud. Ik volg de opleiding SAW onderwijsassistent op het Drenthe college in het 2e leerjaar. Ik loop in groep 5 stage bij meester Pascal. Ik vind dit een erg leuke groep om stage te lopen. Tijdens mijn stage in groep 5 begeleid ik groepjes leerlingen in verschillende vakken. Verder begeleid  ik ook leerlingen in de klas zoals vragen beantwoorden, helpen bij opdrachten.  Vorig jaar heb ik stagegelopen op obs De lindelaar. Hier heb ik stage gelopen bij de kleuters.

---
gevonden voorwerpen

gevonden voorwerpen

Op de laatste woensdag van de maand kunt u even een kijkje nemen tussen de dan uitgestalde gevonden voorwerpen. Direct daarna worden de overgebleven spullen verwijderd. Ze gaan dan naar een goed doel of eventueel in de container. Waardevolle voorwerpen (horloges, sleutels e.d.) worden wel door Janno bewaard.

Lees online.

---
apps

schoolapp

De o.b.s. Theo Thijssen beschikt over een eigen school-app. Via de app kunt u met een smartphone snel naar onze schoolinformatie. Een handige toegevoegde waarde is dat ziekmeldingen via de app kunnen plaatsvinden. De in-gesprek-toon van de telefoon is daarmee verleden tijd ’s morgens vroeg rond acht uur.

Lees online.

---

Telefoonnummer gewijzigd

Het telefoonnummer van de school is gewijzigd en is nu:

0592-820620

Het oude nummer zal nog enige tijd ook beschikbaar blijven

---
Assen beweegt

Assen beweegt

U kunt altijd nog even kijken op de website van Assen beweegt om te zien of er nog leuke bewegingsactiviteiten op het programma staan.

 

Lees online.

---

sponsors van o.b.s. Theo Thijssen

warenhuis Vanderveen

warenhuis

Vanderveen

---