Nieuws in februari 2014

een feest van kleur

P2140021Vrijdag was groep 3 aan de beurt om de onderbouwshow te verzorgen.

Ergens ver weg van hier, is een land waar alles grijs is. Hoe dat komt? Ze hebben de kleuren nog niet ontdekt. Het is niet alleen een grijs land, het is ook een saai land. Ze zijn de grens nog niet over geweest. Ze denken dat de hele wereld grijs is. Het land wordt bestuurd door de grijze koningin. De grijze kinderen komen in opstand, ze willen verandering. De koningin stuurt ze in groepjes naar nieuwe onbekende landen.

In het land van geel is het altijd licht en warm. Na een tijdje krijgen ze pijn in hun ogen en last van hun vel. Geel is anders maar niet bepaald beter. Een ander groepje komt aan in het land van rood waar iedereen knuffelt en kusjes geeft. Na een tijdje zijn ze het knuffelen zat. Rood is anders maar niet bepaald beter. Het derde groepje komt aan in het land van roze waar het een troep is en iedereen het leven door een roze bril ziet. Het roze land is wel gezellig maar niet bepaald beter.

Uit elk land nemen ze een cadeautje mee voor de koningin. Thuis gekomen hebben ze geleerd dat het niet dit òf dat is maar dit èn dat. Alle kleuren doorelkaar.

 

Wat is MOO eigenlijk?

Wat is MOO eigenlijk?

Wat is MOO eigenlijk??! – In de MR-vergadering werd de vraag gesteld wat ‘MOO’ eigenlijk is. Oudere kinderen kwamen thuis en hadden het over MOO in relatie met computergebruik. De oudergeleding van de MR vroeg terecht naar enige toelichting op het gebruik van MOO door de kinderen. Dat gaan we hierbij proberen recht te zetten.

Wat wil het geval? – In het begin van dit schooljaar werden de scholen geconfronteerd met Basispoort. Basispoort is een afspraak van landelijke uitgeverijen van onderwijssoftware. Door Basispoort zou een kind maar één keer hoeven in te loggen om alle programma’s (die de school heeft) te kunnen gebruiken. Het klonk handig, maar het is landelijk eigenlijk rampzalig doordat allerlei programma’s niet meer (goed) werkten. Nog steeds ondervinden scholen in Nederland (na meer dan een half jaar!) nog veel problemen doordat allerlei functies niet gebruikt kunnen worden.

MOOOns netwerk is van Heutink ICT en heet ‘Deklas.nu’. Heutink heeft vanwege de veranderingen via Basispoort ook aanpassingen in hun pakket moeten invoeren. Voor kinderen moest het mogelijk worden individueel in te loggen. Die wijziging is gerealiseerd. Als kinderen nu zelf inloggen komen ze in ‘Mijn Omgeving Online’ en zo zijn we aangekomen bij het begrip ‘MOO’ waar de kinderen mee thuis kwamen. De aanpassing naar individuele kinderen maakt het namelijk mogelijk ook vanuit thuis in te loggen naar MOO.

MOO geeft een aantal mogelijkheden zoals het zelf opmaken van het ‘home’scherm. Daarnaast kent MOO nog een agendafunctie en een nieuwsfunctie. Deze gebruiken we (op dit moment) echter niet. Verder is er een overzichtsscherm beschikbaar waar links in geplaatst kunnen worden naar programma’s die voor school en onderwijs van belang kunnen zijn. Kinderen weten dat hier alleen links staan die met instemming van hun leerkracht geplaatst zijn. Andere links mogen dus niet toegevoegd worden. Omdat Heutink niet echt heeft nagedacht over mogelijkheden voor scholen om daar invloed op te hebben, zijn we bezig daar zelf goed naar te kijken. Meester Reinier checkt deze links bij alle kinderen in deze periode.

Door onze ICT’ers (John Feiken en Reinier Nobel) wordt aangegeven dat MOO op dit ogenblik voor thuis nauwelijks tot geen enkele toegevoegde educatieve waarde heeft. Onderwijskundige software is nog niet vanuit huis beschikbaar. Mogelijk ontstaat die waarde in de toekomst wel. U kunt denken aan huiswerk en thuiswerken, resultaten snel zien en dergelijke. Mocht er op dit gebied iets wijzigen, zullen we u daarvan op de hoogte stellen. Overigens zijn via onze website www.obstheothijssen.nl (media – handige links) allerlei links beschikbaar voor educatieve programma’s.

Kinderen kunnen voor het maken van werkstukken op school (en dus ook thuis via MOO) gebruik maken van zoekmachines als Google. Op school is daar controle op doordat computers zo staan dat ze zichtbaar zijn voor de omgeving. Het is belangrijk te weten dat u zelf thuis MOO moet zien als open verbinding met internet. De veronderstelling dat kinderen via MOO technisch gezien alleen bij schoolprogramma’s zouden kunnen is dus niet juist. MOO vraagt van ouders dezelfde opvoedende benadering als gewoon internet.

MOO kent ook een chatfunctie. Deze functie is alleen actief binnen het schoolnetwerk! Je kunt dus alleen chatten met iemand die aan onze school verbonden is. We hebben ervoor gekozen hier een experimentele fase voor in te bouwen die duurt tot ongeveer half maart. Dan besluiten we of dit experiment verlenging verdient. We hebben hiervoor gekozen omdat chatten een ‘gevoelig’ thema is en we in een besloten (school-) omgeving misschien ook een leereffect kunnen bereiken. We kunnen zaken die zich voordoen snel zelf oppakken en bespreken. Op buitenschoolse chatfuncties hebben we geen zicht en grip, maar mogelijk heeft een leereffect op school positieve gevolgen voor het gebruik van chatmogelijkheden buiten school. Hoe dan ook, over een paar weken wordt in de bovenbouw besproken hoe we hiermee verder gaan. Als uw kind via MOO van deze chatmogelijkheid gebruik maakt thuis, dan is dat nog steeds in de besloten (school-)chatomgeving. Inloggen in MOO thuis heeft dus op dit moment eigenlijk geen toegevoegde waarde. Mocht u het toch willen, dan kan dat via https://moo.nl/Portal/ of www.moo.nl.

We hopen hiermee het e.e.a. te hebben verduidelijkt. U hebt begrepen dat de ontwikkelingen landelijk en ook bij Heutink nog in volle gang zijn, dus is het voor ons voor een deel nog een vraagteken hoe dit zich verder ontwikkelt. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om deze te stellen aan de leerkracht van uw kind.

 

 

themadag respect in groep 1 t/m 3

themadag respect in groep 1 t/m 3

respectOp donderdag 30 januari hadden de groepen 1 t/m 3 een themadag over ‘respect’. In de kleutergroepen stond deze dag in het teken van ‘respect voor ouderen’. We hebben in de kring de kinderen uitgelegd wat respect nu precies is…

Sandro: “dat je aardig bent voor elkaar” – Fabian: “dat je lief tegen elkaar bent” – Marin: “dat je aardig bent en elkaar helpt”. Voor de opa’s en oma’s hebben we Oud Hollandse liedjes gezongen. U kunt hier een filmpje van zien op de website.

Vervolgens deden alle kinderen mee met seniorengym. Deze gymles werd op een stoel uitgevoerd. De kinderen moesten hun benen en armen op de maat van de muziek bewegen. Het was wel erg makkelijk volgens de kinderen… ’s Middags hebben we een fotolijst geknutseld. De kinderen hebben daarop hun opa’s en oma’s getekend.

De kinderen van groep 3 hebben ook over respect gewerkt. We hadden het over respect voor elkaar.’s Morgens maakten ze een prachtig blad over talenten. Elk kind heeft voor een ander iets geschreven en getekend over dat kind. Dit stond op het briefje van Leon: “Je bent lief en gaf het touw aan mij”. Op het briefje van Nadia stond: “zorgzaam.”

Elk kind heeft verteld over iemand in hun omgeving die iets heel goed kon. Julia: “Abel kan mij aan het lachen maken”. Olivier: “mijn oom John kan goed voetballen en mijn tante kan goed complimentjes geven”. Maaike: “Pappa kan heel goed koken.” Yassin: “Mijn moeder kan heel goed pannenkoeken bakken”.

’s Middags hebben we veren gekleurd en aan elk kind van het groepje een veer met een compliment gegeven. Op het digibord zagen we een filmpje. Daarin werd heel goed uitgelegd wat het verschil is tussen pesten en plagen. Bij pesten lacht niemand. Bij plagen lachen we allemaal. We hebben gemerkt dat het fijn is om een compliment te geven en te  krijgen.

filmpje

Schakers 3e van Assen

SONY DSCOp zaterdag 1 februari was het weer zover. De Asser Schaakkampioenschappen stonden op het programma. Iets waar de schakers van onze school al lang naar hadden uitgekeken. En terecht! Er werden prima resultaten behaald. De school werd keurig 3e van Assen en mag daarom meedoen aan de Drentse kampioenschappen volgende maand.

Ook individueel werden er prijzen binnengehaald. Robin Kelder werd 2e in de categorie 8 jaar, Wouter Hoeks werd 3e in de groep negenjarigen. En er was ook nog een een derde prijs voor Luit van der Veen die bij de tienjarigen een derde prijs behaalde.

De eerste keer naar de grote keuze!

Deze week mochten  de kinderen van groep 4 zich voor het eerst inschrijven bij de grote keuze! Op maandag hebben we samen alle onderdelen bekeken en is er uitgelegd hoe de grote keuze werkt. De kinderen hebben deze week erg goed hun best gedaan en de meeste kinderen konden zich daarom inschrijven voor een keuzeonderdeel. Er waren verschillende onderdelen, zoals: bunkertrefbal, masker knutselen, klussen bij meneer Janno, techniek, uil knutselen, spelletjes of klusjes bij de kleuters, etc.

SAM_1078

Drie kinderen van groep 4 hebben een stukje geschreven over hun keuze onderdeel.

“Vrijdag is de eerste dag dat we grote keuze hebben gedaan. Ik was bij de uil. Dat was bij de klas van juf Lisette.” Julia

“Vandaag was de eerste grote keuze. Ik heb spelletjes gedaan bij de kleuters. Ik heb wel 6 spelletjes gedaan op vrijdag.” Tiane

“Vandaag is de eerste dag van de grote keuze. Ik was bij de uil. De uil is leuk. We hebben geknutseld.” Jasmin