Nieuws in november 2013

zin en vooral onzin van de citotoetsen

zin en vooral onzin van de citotoetsen

citoToetsengekte, toetsterreur. Veel schooldirecteuren hebben er wel een eigen term voor: de hoeveelheid taal en rekentoetsen die kinderen vanaf hun zesde jaar over zich heen krijgen. Volgend jaar komt er zelfs een verplichte eindtoets op alle basisscholen. En ook in het voortgezet onderwijs komen er nieuwe verplichte testen bij. Steeds is er 1 commercieel bedrijf dat ze mag maken en leveren: Cito BV. Henk van der Aa over de ‘Citoïsering’ van ons onderwijs. Hoe Nederland verslaafd raakte aan toetsen, spreadsheets en harde cijfers.

Wilt u dat ook eens van een ander horen? Kijk naar de Brandpuntuitzending van zondag 24 november 2013.

onderwijsraad: Overheid heeft tunnelvisie op onderwijs

De verantwoordelijken voor het onderwijsbeleid in Nederland kunnen achteraf echt niet meer stellen dat er niet gewaarschuwd is voor de verschraling van het onderwijs. De eenzijdige focus op opbrengsten leidt duidelijk niet zo maar tot kwalitatief beter onderwijs. En dat is wat onderwijsgevenden allang weten. Hieronder een actueel advies van de onderwijsraad die meldt dat de overheid een tunnelvisie op onderwijs heeft.

tunnel-300x200Het Nederlandse onderwijs doet het goed vergeleken met dat in andere landen. De regering heeft echter oogkleppen op, waardoor er geen zicht is op risico’s die de kwaliteit kunnen aantasten. Dat blijkt uit het advies Een smalle kijk op onderwijskwaliteit van de Onderwijsraad.

De raad signaleert dat er te weinig visie is op wat het onderwijs leerlingen moet bijbrengen. Zo is de aandacht eenzijdig gericht op meetbare doelen, vooral op het verhogen van taal- en rekenprestaties, wat volgens de Onderwijsraad ten koste gaat van bijvoorbeeld algemene vorming. Ook hebben scholen door prestatieverhogende maatregelen onvoldoende ruimte om eigen accenten te leggen of om te vernieuwen.

Bovendien staat volgens de Onderwijsraad ‘de eigenwaarde van leerlingen die niet goed presteren op basisvaardigheden, onder druk’. Daarbij noemt de raad het vroege keuzemoment voor vmbo, havo of vwo, dat de cognitieve verschillen tussen jongeren van verschillende sociale achtergronden benadrukt en de Onderwijsraad geeft de regering drie adviezen:

1.Maak brede kwaliteit inzichtelijk: er moeten indicatoren komen voor de opbrengsten van brede vakken, zoals geschiedenis, economie, filosofie en cultuureducatie, en ook voor onder andere burgerschapsvorming.

2.Stuur centraal op hoofdlijnen en geef scholen meer ruimte voor onderwijsinhoud. Dit vergt meer kennis van bestuurders, schoolleiders en leraren.

3.Zorg voor meer waardering van niet-cognitieve capaciteiten: de samenleving heeft ook behoefte aan creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerking, culturele en morele sensitiviteit, zorgzaamheid en vakmanschap.

Lees smalle kijk op onderwijskwaliteit