125 jaar

OBS Theo Thijssen 125 jaar jong!

Een speciaal in het leven geroepen commissie is momenteel druk doende een grote reünie te organiseren ter gelegenheid van het 125 jarige jubileum van de school. Deze reünie voor oud-leerlingen en oud-leerkrachten vindt op zaterdag 28 maart 2015 tussen 14.00 uur en 17.00 uur plaats in de school aan de Sluisstraat.

125 jaar onderwijs op deze plaats in de nabijheid van het centrum van Assen. Het is een geweldige prestatie dat de school alle stormen en alles wat denkbaar is door de jaren heeft overleefd. Begonnen als de Nieuwe School aan de Stegeweg, later genoemd School V, nog weer later Sluisstraatschool, daarna Theo Thijssenschool en nu dus OBS Theo Thijssen.

Uiteraard kunnen we de leerlingen en leerkrachten uit de beginperiode op 28 maart aanstaande niet meer begroeten, maar het is heel goed mogelijk dat er een aantal oudere ‘knarren’ op de reünie verschijnt. Het moet namelijk een feest worden voor jong en oud. Het is bovendien prachtig om je voormalige klasgenoten en leerkrachten na zoveel jaren weer te mogen begroeten.

Velen zijn wellicht ook aanwezig geweest op de reünie van het 100-jarig bestaan. In de periode daarvoor was het voortbestaan van de school niet helemaal vanzelfsprekend. De school had vele stormen doorstaan en de toekomst leek ongewis. Gelukkig kwamen er gunstige ontwikkelingen voor OBS Theo Thijssen.

Het invoeren van het daltononderwijs bezorgde de school een geweldige impuls.

,,U kunt er verzekerd van zijn dat wij het als een erezaak beschouwen het zelfstandige gezicht van  OBS Theo Thijssen naar buiten toe te blijven bestendigen. We blijven hechten aan het energieke karakter en de goede sfeer, opdat ook de kinderen die na nu onze school verlaten na vele jaren toch met genoegen kunnen terugkijken op hun schooltijd’’, zo schreef Chris Mailly 25 jaar geleden in een speciaal uitgegeven boekje ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.

Chris Mailly had kennelijk een goede vooruitziende blik, want de school heeft haar gezicht de laatste 25 jaar beslist niet verloren. Sterker nog: OBS Theo Thijssen is niet meer weg te denken uit het Asser onderwijs.

De reüniecommissie hoopt op 28 maart 2015 heel veel reünisten te verwelkomen. Voor de organisatie is het prettig een indruk te krijgen hoeveel gasten we kunnen verwachten. Daarom verzoeken wij u zich voor 15 maart 2015 aan te melden. De toegang is gratis.

Opgeven kan via email:125jaar@obstheothijssen.nl en de facebookpagina: OBS Theo Thijssen.

Up to date informatie is te vinden op onze website: www.obstheothijssen.nl onder de link: reünie 125 jaar en natuurlijk de facebookpagina

Daar vindt u ook de logo’s van de bedrijven die ons steunen (dank!) bij het organiseren van alle activiteiten rond 125 jaar o.b.s. Theo Thijssen.

 

 

 

 

 

interview RTV Assen met Heleen Achterop en Jan Houwing


Het interview vond plaats op dinsdag 30 september 2014. Het gesprek met Heleen en Jan zit in het laatste stuk van deze uitzending (1:32:00) U kunt schuiven met de balk om daar snel in de buurt te komen.